Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ekologickejšie mýto využívajú desaťtisíce autodopravcov

22.01.2014

Bratislava (22. januára 2014) – Desaťtisíce kamionistov majú od začiatku tohto roka lacnejšie mýto, lebo jazdia na ekologických vozidlách. Rozdelenie mýtnych sadzieb podľa miery znečisťovania životného prostredia je súčasťou balíka zmien, ktoré začali pre vozidlá nad 3,5 tony platiť od Nového roka. Zmeny sú výsledkom takmer rok trvajúcich rokovaní rezortu dopravy s predstaviteľmi samospráv a združení autodopravcov.

Od 1. januára nastali zmeny v kategorizácii vozidiel podľa emisných tried i v sadzbách mýta. Systém je nastavený tak, že najvyššie sadzby mýta majú najťažšie a najmenej ekologické nákladné vozidlá. „Takéto nákladné vozidlá sú totiž nielen zdrojom väčšieho znečistenia, ale zároveň najviac poškodzujú cestnú sieť,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček. Ako dodal, rozdiely v jednotlivých sadzbách mýta sa pohybujú v desiatkach percent. Samozrejme, najmenej platia najekologickejšie vozidlá.
Zmeny si vyžiadali aj preregistrovanie vozidiel podľa emisných tried. „V polovici októbra bolo v systéme evidovaných takmer 78-tisíc vozidiel, na ktoré sa vzťahovala preregistrácia. Väčšina z ich prevádzkovateľov tak aj urobila. K dnešnému dňu sa má preregistrovať ešte cca 24-tisíc vozidiel, pričom denne sa ich preregistruje asi 400,“ uviedol V. Stromček.
V rámci balíčka zmien mýtneho systému došlo od nového roka aj k rozšíreniu spoplatnenia o šesť úsekov ciest I. triedy a o prejazdy intravilánov na cestách I. triedy. Zvýšil sa počet úsekov ciest II. triedy so zákazom tranzitnej nákladnej dopravy a na cestách III. triedy bol zavedený plošný zákaz tranzitnej nákladnej dopravy s výnimkou obsluhy územia. Autodopravcovia majú po novom povinnosť mať zapnutú mýtnu jednotku aj na cestách nižších kategórií. Štát a samosprávy tak majú lepší prehľad o intenzitách nákladnej dopravy na týchto komunikáciách, čo môže byť podkladom na plánovanie kvalitnej dopravnej infraštruktúry v budúcnosti.

Od začiatku januára sa opätovne sprísnil aj systém pokút, ich zníženie v roku 2011 totiž viedlo k zvýšeniu počtu priestupkov v tejto oblasti. Zo štatistík vyplýva, že najčastejšími porušovateľmi predpisov sú zahraniční autodopravcovia, slovenskí kamionisti sa vlani na počte priestupkov podieľali necelými 25 percentami.
„Všetky tieto naše kroky majú vrátiť kamióny na tie cesty, na ktoré patria. Chceme ochrániť ľudí pred nadmernou záťažou spôsobenou nákladnou dopravou a zároveň získať presné údaje o pohybe kamiónov, aby sme celý systém mohli priebežne zlepšovať. Sme radi, že sme pri rokovaniach s vyššími územnými celkami a autodopravcami našli kompromisné riešenie, ktoré je tak v prospech samotných autodopravcov, ako aj obyvateľov žijúcich pri cestách,“ povedal V. Stromček. Zdôraznil, že po prvýkrát má rezort dopravy k dispozícii presné a komplexné údaje, ktorých absencia bola neraz príčinou nepresných či skreslených informácií o nákladnej doprave.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť