Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister J. Počiatek uvoľnil peniaze na rekonštrukciu Starého mosta

07.02.2014

Bratislava (7. februára 2014) – Projekt výstavby električkovej trate do bratislavskej Petržalky už má zabezpečené financovanie cez eurofondy. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek rozhodol o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na tento projekt.

„Vďaka peniazom z Európskej únie sa už o necelé dva roky významne zlepší doprava medzi pravým a ľavým brehom Dunaja. Žiadosť o potvrdenie pomoci na projekt rekonštrukcie Starého mosta bola zaslaná do Bruselu, spolu s  odporučením od technických expertov Európskej komisie (JASPERS),“ povedal minister dopravy J. Počiatek.
Projekt za vyše 75 miliónov eur je prvou fázou budovania nosného systému mestskej hromadnej dopravy v Bratislave. Aj na druhú časť projektu, dobudovanie električkovej trate v úseku Bosáková – Janíkov dvor, sa Slovensko bude uchádzať o peniaze z eurofondov, ktoré budú k dispozícii od roku 2014.

Výstavbu električkovej trate do Petržalky odštartoval eurokomisár pre regionálnu politiku Johannes Hahn spolu s ministrom dopravy J. Počiatkom 2. decembra minulého roku.
V prioritnej osi č. 4 Operačného programu Doprava (OPD) sú projekty na budovanie integrovaných dopravných systémov pre Bratislavu a Košice. Sú medzi nimi napr. projekty nákupy trolejbusov, električiek, prímestských vlakov, rekonštrukcie električkových tratí či vybudovanie električkovej trate do Petržalky. V OPD je aktuálne zazmluvnených už viac ako 93 percent vyčlenených financií, čo je 3 543 809 175 eur.

Fakty o projekte Nosný systém mestskej hromadnej dopravy, prevádzkový úsek Janíkov dvor – Šafárikovo nám., 1. časť Šafárikovo nám. – Bosákova ulica
o doba výstavby: 24 mesiacov
o projekt patrí do prioritnej osi č. 4 OPD
o maximálna výška nenávratného finančného príspevku z OPD: 68,9 mil. eura
o celkové náklady na projekt: 76 829 856,91 eura
o oprávnené náklady na projekt: 74 098 690,00 eura
o z  toho EÚ zdroj: 62 983 886,50 eura

Ďalšie projekty pre mesto Bratislava z  OPD:
 Nákup 80 ks trolejbusov 
 Nákup 30 električiek
 Modernizácia električkových tratí v Dúbravke a na Hlavnú stanicu 
 Vypracovanie územného generelu dopravy, ktorý komplexne zanalyzuje dopravnú situáciu v hlavnom meste a navrhne najvhodnejšie riešenia na rozvoj nosného systému hromadnej dopravy (pred podpisom zmluvy o dielo, žiadosť sa pripravuje)
+
Projekt nákupu 29 dvoch nových vlakových súprav (z toho 15 kusov pre región BA) v  hodnote 170 mil. eur. 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť