Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Hľadáme talenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti dopravy aj cestovného ruchu

26.02.2014

Bratislava (26. februára 2014) – Posledný týždeň zostáva žiakom stredných odborných škôl z oblasti dopravy, aby sa prihlásili do súťaže organizovanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja. O cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja sa bude súťažiť v kategórii Maják pre dopravu. Záväzné písomné prihlášky spolu s vypracovanou prezentáciou je potrebné doručiť na MDVRR do 14. apríla 2014. Súčasne prebieha druhý ročník súťaže TOP turistická destinácia regiónu, uzávierka záväzných prihlášok je 11. apríla 2014.

„Naším cieľom je podporiť vzťah žiakov študujúcich odbory v pôsobnosti rezortu  k ich odboru štúdia, pomôcť pri vyhľadávaní  talentovaných žiakov a zlepšiť ich motiváciu na samostatné tvorivé myslenie,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.
Práce sa budú prezentovať v dňoch 29. a 30.apríla 2014 na celoslovenskej výstave stredných odborných škôl Mladý tvorca 2014 v Nitre, ktorej spoluorganizátorom je  Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Vyhodnotenie súťaží a oznámenie výsledkov bude výsledky budú súčasťou záverečného programu.

Podmienky prihlásenia a ďalšie podrobnosti o súťažiach sú uvedené na adrese http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=154942.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť