Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Novým členom dozornej rady bratislavského letiska sa stane Gabriel Domšitz

20.03.2014

Oznámenie:

Dňa 19. marca 2014 sa uskutočnilo na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (ďalej len „ministerstvo“) výberové konanie na obsadenie funkcie člena Dozornej rady štátneho podniku Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky (ďalej len „DR LPS SR“). Kritériá na obsadenie funkcie člena DR LPS SR splnil a do funkcie člena bude ustanovený Ing. Gabriel Domšitz.


späť

na začiatoktlačiť