Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Európa rieši liberalizáciu železníc

21.05.2014

Lipsko (21. mája 2014) – Rokovania o liberalizácii železničnej dopravy, ako aj o skvalitnení cestovania po železnici v rámci štvrtého železničného balíka, boli dnes hlavnou témou medzinárodného dopravného fóra v Lipsku. Slovenskú pozíciu na týchto rokovaniach obhajoval štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

„Slovensko je v tejto oblasti dokonca ďalej ako niektoré západoeurópske štáty, keďže u nás už prebehlo oddelenie jednotlivých železničných spoločností a rovnako u nás funguje aj prvý súkromný železničný osobný dopravca. Napriek tomu Slovensko nebude blokovať iniciatívu niektorých ďalších štátov, aby sa povinná liberalizácia na jednotnom európskom trhu zaviedla až od roku 2022,“ povedal F. Palko. Slovensko sa na tento proces intenzívne pripravuje, aktuálne prebieha zavedenie a stabilizácia železničného grafikonu osobnej dopravy, ktorý je základným predpokladom na to, aby sa mohla liberalizácia úspešne uskutočniť.

Medzi ďalšie prínosy, ktoré má priniesť štvrtý železničný balíček, patrí odstránenie zdĺhavých schvaľovacích procesov a unifikácia technických zariadení, pričom je potrebné aj postupné zjednotenie vykonávacích predpisov vo vnútri železničného systému v Európe. Vďaka tomu bude jednoduchšie, aby slovenské vlaky jazdili aj v Rakúsku. Len tak môže systém železničnej dopravy plne využiť svoje kvalitatívne výhody voči iným dopravným systémom a stať sa efektívnejším a menej nákladným pre objednávateľa služieb, t. j. štát, resp. región alebo mesto. Súčasne je i ekonomicky prijateľnejšou a atraktívnejšou voľbou aj pre užívateľa – cestujúceho. Navyše sa uvažuje aj o tom, že proces schvaľovania železničných  vozidiel a bezpečnostnej certifikácie bude možné vykonávať centrálnym európskym orgánom namiesto národných orgánov alebo popri nich.

Na programe dňa je aj stretnutie rezortných ministrov dopravy. Tí budú okrem iného diskutovať o návrhu deklarácie, ktorá by mala definovať podporu rozvoja dopravnej infraštruktúry. „Ak chceme zabezpečiť ekonomický rast, ochranu životného prostredia, sociálnu inklúziu a podporu inovácií v rýchlo sa meniacom svete, je nevyhnutné postupovať koordinovane v rozvoji dopravy v celej Európe,“ povedal počas diskusného panela F. Palko. Vystúpila na ňom napríklad aj kanadská ministerka dopravy, Lisa Raitt alebo viceprezident ruských železníc Valentin Gapanovich.

Po skončení oficiálnych rokovaní sa slovenská delegácia pod vedením štátneho tajomníka Františka Palka zúčastní aj na dvojstranných rokovaniach s nemeckými partnermi, ktorých zastupuje Dorothee Bär, parlamentná štátna tajomníčka Spolkového ministerstva dopravy digitálnej infraštruktúry Nemecka. Spoločne prediskutujú témy jednotného európskeho neba, ako aj problematiku štvrtého železničného balíčka.


späť

na začiatoktlačiť