Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Zahraničné know-how pomáha slovenskému cestovnému ruchu

26.05.2014

Madrid (26. máj 2014) – Ako lepšie zviditeľniť Slovensko v zahraničí a ako prehĺbiť spoluprácu na pôde Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). To boli hlavné témy dnešného stretnutia štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Františka Palka s generálnym tajomníkom UNWTO Talebom Rifaiom, ktorý stretnutie inicioval.

„Členstvo v medzinárodných organizáciách cestovného ruchu zohráva dôležitú úlohu pri propagácii Slovenska v zahraničí a môže výrazne prispieť k posilneniu našej pozície na medzinárodnom trhu cestovného ruchu,“ povedal F. Palko. „Zaujímavé je z nášho pohľadu napríklad know-how v oblasti zvyšovania kvality služieb v cestovnom ruchu, rozvíjaní satelitného účtu cestovného ruchu, ako aj rozvoj destinačného manažmentu,“ mieni štátny tajomník. A dodal, že veľkou devízou je aj prístup k prognózam a trendom vývoja cestovného ruchu vo svete.

Spolupráca s najvyššími predstaviteľmi UNWTO bude intenzívne pokračovať aj naďalej. „Som veľmi rád, že pán Rifai prijal naše pozvanie na pripravovanú konferenciu o zvyšovaní kvality cestovného ruchu v regióne krajín V4, ktorá sa bude konať v októbri tohto roku na Slovensku,“ povedal F. Palko. „Práve pri rozvoji cestovného ruchu v rámci zoskupenia krajín V4, ktoré majú vysoký rastový potenciál, nám môžu pomôcť skúsenosti a vedomosti získané na pôde UNWTO,“ dodal.

Jednou z tém, o ktorých rokoval štátny tajomník s T. Rifaiom, bola implementácia Stratégie EÚ pre dunajský región v oblasti cestovného ruchu. „Už od začiatku sme sa aktívne zapájali do prípravy Dunajskej stratégie. Nepoľavujeme ani teraz, keď sa vytvára obsah jednotlivých aktivít,“ podotkol F. Palko. A dodal, že už onedlho budú známe konkrétne aktivity ako podporiť cezhraničnú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a krajinami dunajského regiónu ako Rakúsko či Maďarsko.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť