Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Podporu na výstavbu a obnovu získalo viac ako 27-tisíc bytov

20.06.2014

Bratislava (20. júna 2014) – Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) v uplynulom roku podporil celkovo 939 žiadateľov, čím sa umožnila výstavba a obnova viac ako 27-tisíc bytových jednotiek.

„Prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania sme vlani podporili výstavbu a kúpu 1 581 bytových jednotiek, ako aj obnovu a zateplenie 25 612 bytových jednotiek. Navyše sa nám podarilo podporiť aj výstavbu  24 miest pre seniorov v zariadení sociálnych služieb,“ skonštatoval štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, František Palko. V roku 2013 bolo ŠFRB doručených spolu 1 263 žiadostí, s celkovou výškou požadovanej podpory na úrovni 216 122 022,31 eur. Z toho bolo podporených 939 žiadateľov, a to sumou v celkovej výške 154 662 894,67 eur.

Časť z poskytnutých úverov od ŠFRB v tomto roku využijú obce a mestá na výstavbu nájomných bytov, pričom podporu získalo zatiaľ 35 žiadateľov v tejto kategórii. Aby ŠFRB mohol uspokojiť čo najviac požiadaviek miest a obcí, presunul na túto formu podpory 21,9 milióna eur. Celková suma tak činí 86,9 milióna eur. „Veľmi nás teší záujem obcí o výstavbu nájomných bytov, ktoré sú spolufinancované nielen úverom zo ŠFRB, ale aj pomocou dotácií priamo z nášho ministerstva,“ dodal F. Palko.
ŠFRB sa v roku 2013 podarilo úspešne previesť účty svojich klientov z komerčných bánk do Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, v ktorej má štát 100 percentnú účasť. Fondu sa tak podarilo ušetriť 500-tisíc eur, ktoré budú tiež použité na zvýšenie prostriedkov určených na poskytovanie úverov.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť