Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Infraštruktúrne projekty hradené z eurofondov ťahajú naše stavebníctvo

24.06.2014

Bratislava (24. júna 2014) – Veľké infraštruktúrne projekty hradené z eurofondov môžu v nasledujúcich rokoch vďaka obrovským investíciám potiahnuť stavebný sektor. Ďalším impulzom pre sektor stavebníctva by mali byť plánované projekty verejno-súkromného partnerstva i podpora pre rozvoj nájomného bývania.

„Som veľmi rád, že aktuálny Operačný program doprava máme zazmluvnený na viac ako 100 percent. Do konca roku 2015 môžeme na budovanie dopravnej infraštruktúry z prostriedkov OPD použiť viac ako 1 miliardu eur,“ skonštatoval na dnešnej konferencii Quo Vadis slovenské stavebníctvo štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, František Palko.  V nasledujúcom programovom období, teda v rokoch 2014 – 2020, bude mať Slovensko k dispozícii v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra a nového nástroja na financovanie dopravnej infraštruktúry CEF až o cca 700 miliónov eur viac ako v súčasnosti. „Tieto zdroje budú smerovať do výstavby diaľnic a rýchlostných ciest, na modernizáciu železničných tratí, na podporu verejnej osobnej dopravy a na zvyšovanie bezpečnosti a kvality dopravy,“ dodal. F. Palko.

Ďalším impulzom pre sektor stavebníctva by mohli byť aj projekty verejno-súkromného partnerstva, s ktorými sa ráta pri výstavbe diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 v Bratislavskom kraji. Celková dĺžka týchto úsekov predstavuje 59,6 km a odhadované stavebné náklady sú na úrovni 1,447 miliardy eur.
Pozitívny vývoj zaznamenáva stavebníctvo aj v oblasti bytovej výstavby. Za prvý kvartál tohto roku sa medziročne, podľa údajov Štatistického úradu SR, počet bytov na ktoré boli vydané stavebné povolenia, zvýšil o viac ako polovicu.  Celkovo ich bolo ku koncu kvartálu 3 678. Stúpa aj záujem o obstaranie obecných nájomných bytov, ako aj o obnovu bytového fondu.

V roku 2013 boli v rámci existujúceho systému poskytnuté dotácie na obstaranie nájomných bytov, technickej vybavenosti a na odstraňovanie systémových porúch bytových domov pre 220 stavieb v celkovej výške 22,2 milióna eur. Ministerstvo tak podporilo dotáciami obstaranie 1 399 nájomných bytov a obnovu 5 586 bytov.  Štátny fond rozvoja bývania tiež v roku 2013 poskytol podporu v podobe úverov v celkovej výške 154,7 milióna eur, ktoré boli použité na výstavbu 1 581 nových bytových jednotiek a na obnovu a zateplenie 25 612 jestvujúcich bytov.
V roku 2014 eviduje ministerstvo 409 žiadostí o poskytnutie dotácie, pričom požadovaná dotácia predstavuje takmer 60 miliónov eur. Nárast záujmu o úvery zaznamenáva aj Štátny fond rozvoja bývania.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť