Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko má zmodernizovaných ďalších 20 kilometrov železnice

01.07.2014

Trenčianska Teplá (1. júla 2014) – Štvrtý z veľkých železničných projektov v rámci aktuálneho obdobia eurofondov je hotový. Za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Jána Počiatka bola dnes v Trenčianskej Teplej odovzdaná do užívania zmodernizovaná železničná trať v úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša.

„S podporou Európskej únie sme od roku 2007 zmodernizovali 57 kilometrov železničných tratí a rozostavali sme ďalších 43 kilometrov. Úroveň cestovania vlakom na Slovensku sa postupne približuje úrovni európskych železníc a cestujúca verejnosť sa môže tešiť zo zvýšenej bezpečnosti, kvality, ale najmä z rýchlosti až do 160 kilometrov za hodinu,“ uviedol počas slávnostného ukončenia stavby minister J. Počiatek. „Naším cieľom je postupne zmodernizovať celú železničnú trať z Bratislavy do Košíc a zo Žiliny smerom na hranice s Poľskom tak, aby bezpečná a ekologická železničná doprava opäť získala konkurenčné výhody, tak v osobnej, ako aj v nákladnej doprave,“ dodal J. Počiatek.

Modernizácia železničnej trate v úseku Trenčianska Teplá – Ilava – Beluša pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod je  súčasťou modernizácie železničnej trate Nové Mesto nad Váhom – Púchov a nadväzuje na úseky Zlatovce – Trenčianska Teplá a Beluša – Púchov, ktoré sa v súčasnosti rekonštruujú. V rámci úseku v dĺžke 20 kilometrov sa zmodernizovala technická infraštruktúra vrátane zastávok a železničných staníc. Účelom modernizácie železničnej siete ŽSR bolo zlepšenie technického stavu infraštruktúry, ktorá je súčasťou siete TEN-T a európskeho železničného koridoru č. V. Okrem komplexnej modernizácie železničnej trate, trakčného vedenia, zabezpečovacieho a oznamovacieho zariadenia boli vybudované, resp. zmodernizované aj nástupištia s bezbariérovým prístupom pre cestujúcich a mimoúrovňové kríženia železničnej trate pre cestnú dopravu, resp. pre verejnosť. Stavba bola realizovaná od roku 2009 a to bez úplného vylúčenia prevádzky.

Tento projekt je súčasťou Operačného programu Doprava 2007 – 2013, v prioritnej osi č.1 (železničná infraštruktúra). Celkové oprávnené náklady sú vo výške 275 651 749  eur, Európska únia Slovensku refunduje 231 139 505  eur. EK schválila žiadosť o finančný príspevok  na projekt v júni 2013.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť