Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Stavebný zákon pomôže pri riešení budúcnosti rómskych osád

04.09.2014

Bratislava (4. septembra 2014) – Expertná skupina pod vedením štátneho tajomníka Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Františka Palka rokovala o možnostiach stavebného zákona vo vzťahu k budúcnosti výstavby v rómskych osadách a návrhoch pre ich riešenie.

„Som presvedčený, že nový stavebný zákon bude, pokiaľ ide o jeho zákonné možnosti,  maximálne nápomocný pri riešení budúcnosti výstavby v rómskych osadách,“ uviedol F. Palko po rokovaní.
Expertná skupina sa dnes zaoberala pripomienkami Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE/ODIHR) k novému návrhu stavebného zákona. Ministerstvo sa na túto organizáciu proaktívne obrátilo, aby posúdila súlad návrhu zákona s medzinárodnými ľudskoprávnymi normami. Tento postup ministerstva OBSE/ODIHR ocenil. Niektoré pripomienky rezort dopravy do návrhu stavebného zákona zapracoval, ale iné idú nad rámec možností stavebného zákona, a preto je potrebné hľadať iné riešenia, na čom sa zhodla aj pracovná skupina.

V novom návrhu stavebného zákona sú však ustanovenia, ktoré môžu napomôcť k tomu, aby problematika rómskych osád dostala výrazný impulz na ich riešenie. Zástupcovia ministerstva budú so zástupcami OBSE/ODIHR v najbližších týždňoch rokovať o ich pripomienkach. „Počas celej prípravy nového stavebného zákona sme komunikovali s odbornou verejnosťou aj o problematike rómskych osád a v tejto diskusii sme pripravení pokračovať aj ďalej,“ povedal F. Palko. Úlohou stavebného zákona je urobiť poriadok v území a riešiť stavby z ich stavebno-technického zabezpečenia.
Expertná skupina je zložená zo zástupcov ministerstva, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva spravodlivosti SR a Združenia miest a obcí Slovenska.  

 

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť