Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Medzinárodné organizácie oceňujú postup prípravy nového stavebného zákona

12.09.2014

Varšava (12. septembra 2014) – Delegácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod vedením štátneho tajomníka Františka Palka, rokovala so zástupcami Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (OBSE/ODIHR) o ich pripomienkach k návrhu nového stavebného zákona a problematike výstavby v rómskych osadách.

„Považujem za veľmi dôležité a správne, že sme s partnermi z OBSE/ODIHR prerokovali ich názory a návrhy k novému stavebnému zákonu, pokiaľ ide o riešenie výstavby v rómskych osadách, na ktoré ma nový stavebný zákon vplyv,“ uviedol po rokovaní F. Palko. Ministerstvo sa proaktívne obrátilo na túto inštitúciu, aby posúdila súlad návrhu zákona s medzinárodnými ľudskoprávnymi normami, čo aj ocenila. Väčšina návrhov OBSE/ODIHR na zmenu zákona  je však mimo pôsobnosti tohto zákona, čo bolo aj témou dnešného rokovania. „Zhodli sme sa, že väčšina návrhov OBSE/ODIHR je riešená v legislatíve mimo pôsobnosti nášho rezortu, ale sme  pripravení v rámci našich možností pomôcť,“ dodal F. Palko.

V novom návrhu stavebného zákona sme pripravili návrhy, ktoré môžu napomôcť k tomu, aby problematika výstavby v rómskych osadách dostala nový impulz na riešenie. Napríklad, pokiaľ ide problematiku tzv. čiernych stavieb, tak zavádzame, po účinnosti nového stavebného zákona, možnosť si dať do poriadku všetky záležitosti a zlegalizovať nepovolené stavby. Takisto, pri obstarávaní územných plánov sa budeme snažiť finančne podporiť všetky  obce, v ktorých sa nachádzajú rómske osady, čo výrazne pomôže pri riešení ďalších otázok spojených s touto problematikou.
Expertná skupina zložená zo zástupcov ministerstva, Úradu splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, Ministerstva zahraničných vecí SR, Ministerstva spravodlivosti SR a      Združenia miest a obcí Slovenska sa už minulý týždeň zaoberala týmito pripomienkami a pripravila k nim spoločný postoj, ktorý bol dnes predstavený na pôde OBSE/ODIHR. 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť