Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Podporujeme novú dopravnú politiku EÚ

17.09.2014

Miláno (17. septembra 2014) – Delegácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod vedením štátneho tajomníka Františka Palka na neformálnom rokovaní Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku podporila novú dopravnú politiku EÚ  a jej rozvoj cez nové finančné nástroje.

 „Efektívny rozvoj dopravy je základným predpokladom pre rozvoj európskeho hospodárstva,“ uviedol na rokovaní Rady ministrov F. Palko. Témou stretnutia bola nová dopravná politika EÚ v rámci schváleného nariadenia o TEN-T a nové možnosti financovania dopravnej infraštruktúry cez európske štrukturálne a investičné fondy, a to pridaním nového Nástroja na prepájanie Európy (CEF). Kombináciou finančných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii, je možné úspešne realizovať projekt jednotnej siete TEN-T. „Máme dobré skúsenosti s realizáciou PPP projektov, ktoré v kombinácii s prostriedkami EÚ sú kostrou financovania rozvoja našej dopravnej infraštruktúry,“ doplnil F. Palko.

Slovenská republika tiež zdôraznila dôležitosť podpory aktivít v oblasti mestskej mobility. „Celá Európa, rovnako ako Slovensko, zaznamenáva veľký nárast automobilovej dopravy v mestách. Preto chceme z pozície nášho ministerstva podmieniť poskytnutie podpory slovenským dopravným projektom v programovacom období 2014 – 2020 podmieniť financovaním opatrení v mestskej doprave,“ povedal F. Palko A dodal, že tieto kroky majú motivovať obce a územné celky, nielen k podpore verejnej hromadnej dopravy, ale aj cyklistickej dopravy.
F. Palko tiež predstavil aktivity ministerstva dopravy v rámci predsedníctva V4 na nasledujúce obdobie. V rámci slovenského predsedníctva V4 sa uskutoční stretnutie štátnych tajomníkov a primátorov hlavných miest krajín V4. Hlavnými témami bude zvyšovanie záujmu o verejnú dopravu a rozvoj integrovanej dopravy.
 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

 

 


späť

na začiatoktlačiť