Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Európska komisia verí kontrole v Operačnom programe Doprava

25.09.2014

Bratislava (25. septembra 2014) – Európska komisia deklarovala dôveru v systém kontroly Operačného programu Doprava. Ako informovalo Ministerstvo financií SR, platby Bruselu na dopravné projekty sú obnovené po kontrolnom audite, ktorý nenašiel v kontrolných systémoch OPD žiadne pochybenia. Kontrolný audit tak potvrdil predchádzajúci výsledok kontroly, keďže audit OPD za posledné dva roky vykazuje minimálnu chybovosť.

„Dôvera v kontrolné mechanizmy Operačného programu Doprava znamená, že na dopravné projekty nám Európska únia uvoľní zadržiavané platby. Je to pre nás zároveň impulz pre zrýchlenie čerpania zvyšnej časti alokácie OPD. Všetky významné projekty sú už zazmluvnené a rozbehnuté,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.
Po reaudite projektov v OPD v lete sa nenašli žiadne závažné pochybenia. Potvrdil sa tak výsledok systémového auditu z roku 2013, podľa ktorého dosiahol Riadiaci orgán OPD výrazné zlepšenie systému a postupov pre prijímanie nápravných a preventívnych opatrení k identifikovaným systémovým chybám.

Balíček opatrení, t.j. nových postupov a procedúr, ktorý začal RO  OPD uvádzať do praxe v priebehu roka 2012, sa okrem iného týkal zlepšení v oblasti kontrol verejného obstarávania, výkonu kontrol na mieste, administratívneho overovania žiadostí o platbu atď.  

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť