Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko sa zapojí do dopravného prepojenia Karpát

26.09.2014

Mikulov (26. septembra 2014) – Lepšie cesty aj modernejšia železničná doprava medzi štátmi karpatského dohovoru je jedným z cieľov dnes podpísaného Protokolu o trvalo udržateľnej doprave v Karpatoch. Spolu s vrcholnými predstaviteľmi ďalších siedmich štátov ho podpísal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

„Pohorie Karpát nás spája, ale to nestačí. Je dôležité, aby medzi našimi krajinami vznikali nové cesty, jazdilo viac vlakov a rozvíjala sa železničná doprava,“ povedal počas príhovoru na slávnostnej ceremónii štátny tajomník F. Palko.  

Protokol o trvalo udržateľnej doprave k Rámcovému dohovoru o ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát dnes okrem Slovenska podpísali aj vrcholní predstavitelia Českej republiky, Poľska, Maďarska, Rakúska, Ukrajiny, Rumunska a Srbska. Jeho cieľom je podrobnejšie nastaviť kroky, ktoré jednotlivé štáty podniknú v oblasti dopravy. Slovensko sa napríklad zaviazalo, že spraví všetko pre minimalizáciu nepriaznivých vplyvov na zdravie obyvateľov miestnych obcí v oblasti cestnej dopravy. V oblasti železníc je zámerom Slovenska prijať opatrenia, ktoré zabezpečia presun diaľkovej prepravy nákladu a cestujúcich na železnicu, ak to bude uskutočniteľné.

Karpatský dohovor je založený na záväzku zmluvných strán spolupracovať pri ochrane a trvalo udržateľnom rozvoji Karpát s cieľom zlepšiť kvalitu života, posilniť miestne komunity a chrániť prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo.


späť

na začiatoktlačiť