Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Obyvatelia Veľkého Ďura dostali 20 nových nájomných bytov

01.10.2014

Bratislava (1. októbra 2014) – Obyvatelia Veľkého Ďura dostali do užívania 20 nových nájomných bytov. Ich výstavba bola financovaná v kombinácii dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) a úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Do užívania ich odovzdával štátny tajomník MDVRR SR František Palko spolu s predstaviteľmi obce.

„Som veľmi rád, že môžeme obyvateľom obce odovzdať prvé nájomné byty a pomôcť tým, ktorí to potrebujú,“ uviedol F. Palko. Na obstaranie nových nájomných bytov poskytlo MDVRR SR dotáciu vo výške 404 240 eur a ŠFRB poskytol výhodný úver vo výške 531 950 eur. „Dávame do užívania 20 úplne nových bytov,“ dodal štátny tajomník.

V obci Veľký Ďur ide o prvé nájomné byty, ktoré sú určené na riešenie sociálneho bývania pre tých občanov, ktorí pomoc obce potrebujú. V tejto súvislosti je potrebné oceniť všetkých zainteresovaných, vrátane starostu obce Petra Benka. „Svojou iniciatívou a zodpovednou prácou prispeli ku skvalitneniu a rozvoju bývania vo svojom regióne. Sú dobrým príkladom toho, že aj malé obce môžu vďaka štátnej podpore výrazne zlepšiť podmienky bývania svojich obyvateľov,“ povedal F. Palko.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť