Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Správa internetu nemôže byť závislá na vplyve jednej vlády

03.10.2014

Miláno (3. októbra 2014) – Delegácia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR pod vedením štátneho tajomníka Františka Palka na neformálnom rokovaní Rady ministrov pre dopravu, telekomunikácie a energetiku (TTE) diskutovala o zmenách v oblasti politiky správy internetu, ktoré by do súčasného systému priniesli vyššiu transparentnosť, otvorenosť a zároveň širšiu prístupnosť pre kohokoľvek.

„Slovenská republika pozorne sleduje oblasť politiky správy internetu a vítame návrhy na jeho zefektívnenie, pretože koncept siete založený iba na obchodnom modeli by mohol vážne poškodiť nielen európsky digitálny jednotný trh, ale aj rovnováhu vládnych a ekonomických záujmov. Je preto vo všeobecnosti potrebné chrániť princípy transparentnej, zodpovednej a otvorenej správy internetu, no ešte predtým dohliadnuť na bezpečný prechod jeho kľúčových prvkov,“ uviedol na rokovaní štátny tajomník F. Palko.

Téma správy internetu je už niekoľko rokov predmetom politických rokovaní na najvyššej úrovni. V súčasnosti má priamu kontrolu a zodpovednosť za riadenie kľúčových prvkov internetu v rukách zatiaľ len vláda jednej krajiny, a to USA prostredníctvom zmluvy so spoločnosťou ICANN.
 
„Slovenská republika podporuje odčlenenie správy internetu od závislosti na jednej konkrétnej vláde. Nijaká samostatná entita, spoločnosť, organizácia či vláda by nemala ovládať doménové prostredie. Sme presvedčení, že jednotný európsky hlas môže pomôcť zrýchliť jeho transformáciu na široko prístupný a otvorený model internetu. V opačnom prípade by sme sa mohli dostať do neželanej situácie, kedy by celej globálnej sieti dominovali len niektoré vybraté domény,“ spresnil postoj Slovenska F. Palko.

Problematika kybernetickej bezpečnosti patrí medzi priority Slovenska počas aktuálneho predsedníctva vo V4, pričom správa internetu je s touto prioritou natívne prepojená. Fungujúca kybernetická bezpečnosť je jedným z predpokladom na dobudovanie jednotného digitálneho trhu v EÚ. Spomínané témy budú rezonovať aj na Konferencii Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) vládnych splnomocnencov na prelome októbra a novembra v juhokórejskom Busane.

Súčasťou neformálnej ministerskej Rady bola aj večera, ktorá predchádzala dnešné rokovanie. Bola zameraná na diskusiu k problematike rozpracovaného nariadenia k jednotnému telekomunikačnému trhu a návrhu smernice k sieťovej a informačnej bezpečnosti.
Štátny tajomník F. Palko sa na margo nariadenia vyjadril, že Slovensko plne podporuje prepojenie národných trhov a odstránenie roamingových poplatkov. Zároveň je však potrebné podrobiť návrh dôkladnej analýze na úrovni expertov, vzhľadom na  jeho významné regulačné, právne, hospodárske aj sociálne dopady. Finálny legislatívny text musí umožniť operátorom investovať do sietí a nových technológií, čo v konečnom dôsledku zvýši kvalitu a zníži ceny služieb. Ohľadom otvorenej smernice k sieťovej a informačnej bezpečnosti odporučil, aby táto bola aj naďalej predmetom technických rokovaní, pričom politická dohoda na výslednom texte nesmie ohroziť jeho kvalitu.

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť