Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Takmer 150-tisíc áut nemá technickú kontrolu

10.10.2014

Bratislava (10. októbra 2014) – Takmer 150-tisíc vozidiel nemá v súčasnosti platnú technickú kontrolu. Emisnú kontrolu nemá viac ako 130-tisíc vozidiel. Vodičom, ktorí zabudnú, hrozí pokuta 166 eur za nesplnenie si každej z týchto zákonných povinností.

 „Bezpečnejšie cesty nie sú len otázkou nových diaľnic, ale aj zodpovedného prístupu majiteľov vozidiel. Práve absolvovanie technických a emisných kontrol je jedným z prvkov, ktorý môže zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.

„Pravidelné kontroly prispievajú k tomu, aby na našich cestách nejazdili autá v zlom technickom stave. To je problém nielen  samotných majiteľov motorových vozidiel, ale môže byť hrozbou aj pre bezpečnosť ostatných vodičov, cyklistov i chodcov, ako aj pre životné prostredie,“ dodal hovorca. Zdôraznil, že práve údržba vozidiel prispieva k znižovaniu emisií z dopravy.  

Ministerstvo dopravy preto dlhodobo upozorňuje vodičov, aby tieto povinnosti nezanedbávali a pravidelne si nechali autá skontrolovať. Okrem toho sa sprísnili kritériá na absolvovanie technickej kontroly, ktorú už rok strážia kamerové systémy, čo má pozitívny vplyv na výkon technickej aj emisnej kontroly. Zároveň prebieha realizácia Jednotného informačného systému cestnej dopravy. Okrem iného bude informovať vodičov, ktorí o takúto službu majú záujem, že končí platnosť ich technickej a emisnej kontroly a  vozidlo si majú dať znova skontrolovať.

MDVRR SR radí vodičom:

·         Kontrolujte si termíny – Pravidelnú technickú a emisnú kontrolu musí v presne stanovených lehotách absolvovať každé motorové vozidlo, ktoré je prihlásené do evidencie vozidiel (s malými výnimkami). Táto povinnosť vyplýva z predpisov Európskej únie a platí na Slovensku už od 1. 3. 2005. Lehoty kontrol sa odvíjajú od dátumu prvej evidencie vozidiel. Ak napríklad vodič zaevidoval nové vozidlo kategórie M1 s benzínovým motorom s riadeným katalyzátorom 31. 12. 2009, potom lehota na vykonanie STK a EK bude najneskôr 31. 12. 2013 do polnoci. Ďalší interval kontrol je potom stanovený na každé dva roky.

·         Strážte si termíny, aj keď nejazdíte – Vozidlo prihlásené v evidencii musí absolvovať kontroly bez ohľadu na to, či reálne jazdí alebo nie. V prípade, že sa ešte počas platnosti technickej a emisnej kontroly stane vozidlo nepojazdné (napr. v dôsledku dopravnej nehody či poruchy), môžete požiadať o dočasné vyradenie (na rok za 5 eur). Počas dočasného vyradenia nie je potrebné absolvovať pravidelnú technickú alebo emisnú kontrolu vozidla a taktiež nie je potrebné mať uzatvorené povinné zmluvné poistenie.

·         Overte si platnosť STK a EK za pár sekúnd –  Najjednoduchšie a najrýchlejšie je možné overiť si platnosť technickej a emisnej kontroly na nálepke, ktorá je umiestnená na pravej strane čelného skla.

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť