Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko chce zrýchliť výstavbu novej diaľnice do Viedne

14.10.2014

Bratislava (14. október 2014) – Plán na zrýchlenie prípravy a výstavby diaľnice S8 v Rakúsku a jej spojenie s diaľnicou D4 na území Slovenska je jeden z výstupov dnešného rokovania ministra dopravy, výstavby regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Jána Počiatka s jeho rakúskym rezortným kolegom Aloisom Stögerom. Rakúska strana počíta s výstavbou tejto cesty až po roku 2023, pričom Bratislava ju bude súrne potrebovať už okolo roku 2020.

Vzhľadom na dopravné zaťaženie v Bratislave je veľmi potrebné, aby sme intenzívne pracovali aj na druhom spojení Bratislavy a Viedne, ktoré odkloní tranzitnú dopravu z diaľnice D2 ešte pred vjazdom do nášho hlavného mesta,“ povedal po rokovaní minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

Práve dobudovanie diaľnice S8 až po slovenské hranice a s tým súvisiacu diaľnicu D4 minimálne po križovatku s diaľnicou D2 je projektom, ktorý dokáže splniť tento cieľ. „Preto sme sa dnes dohodli, že ešte v tomto roku zasadne pracovná skupina, ktorá bude intenzívne riešiť s tým súvisiace procesy,“ dodal Počiatek. „Dôležité je stanoviť vhodný  hraničný prechod, ktorý by v maximálnej možnej miere vyhovoval aj náročným kritériám pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie,“ povedal rakúsky minister dopravy, inovácií a technológií A. Stöger. Prvým krokom pri  realizácii tohto plánu bude zriadenie pracovnej skupiny a podpísanie memoranda o porozumení s cieľom urýchliť plánovanie a realizáciu projektov cestnej a železničnej infraštruktúry.

Okrem druhého diaľničného spojenia Bratislava – Viedeň sa ministri zaoberali aj možnosťami, ako zosúladiť spoločný postup pri budovaní vysokorýchlostného spojenia medzi Viedňou a Bratislavou tak, aby bol nastavený ideálny model výstavby budúcej vysokorýchlostnej trasy Viedeň – Bratislava – Budapešť. Významným impulzom pre zlepšenie vzájomnej železničnej dopravy bude aj elektrifikácia železničnej trate Bratislava – Marchegg – Viedeň. Cieľom nasledujúcich rokovaní bude zabezpečiť, aby si rakúska strana stanovila reálny a v blízkej dobe uskutočniteľný termín realizácie tohto projektu.

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť