Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vlaky pre študentov a dôchodcov budú od 17. novembra zadarmo

22.10.2014

Bratislava (22. októbra 2014) – Ľudia zo sociálne najohrozenejších skupín obyvateľstva budú cestovať železnicou zadarmo. Od 17. novembra budú môcť bezplatne cestovať vlakom všetky deti mladšie ako 15 rokov, študenti denného štúdia do 26 rokov a aj dôchodcovia, ktorým nárok na dôchodok vznikol na základe zákona o sociálnom poistení. Spolu s týmto opatrením ministerstvo zároveň dramaticky zvýšilo počet vlakov, ktoré budú jazdiť po slovenských koľajniciach.

Rozhodli sme sa pomôcť najohrozenejším sociálnym skupinám obyvateľstva a pomôcť im v ich ťažkej životnej situácii,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek. Zároveň príde k podstatnému zvýšeniu frekvencie vlakovej dopravy. V novom grafikone, platnom od 14. decembra 2014, pribudne 103 vlakov, ktoré za rok prejdú po slovenských koľajniciach 1,5 milióna vlakových kilometrov.

S  lístkom s nulovou hodnotou budú môcť bezplatne cestovať vlakmi ľudia, ktorí dovŕšili vek 62 rokov, ako aj všetci obyvatelia, ktorým bol priznaný dôchodok na základe zákona o sociálnom poistení. Ide predovšetkým o dôchodcov poberajúcich starobný, invalidný, vdovský, sirotský dôchodok a o predčasných dôchodcov. Po zaregistrovaní sa do systému dopravcov budú mať možnosť vyzdvihnúť si lístky na regionálnu aj diaľkovú dopravu, ktorú štát dotuje prostredníctvom výkonov vo verejnom záujme. Nebude záležať na tom, či pôjde o štátneho alebo súkromného dopravcu.
Rovnaký systém bude fungovať aj pre študentov denného štúdia, ktorí sa registrujú do systému dopravcov prostredníctvom už existujúcich čipových kariet, alebo si vybavia nový preukaz. Zadarmo budú vo vlakoch jazdiť aj všetky osoby mladšie ako 15 rokov.

Na očakávaný zvýšený záujem cestujúcich reaguje ministerstvo aj zvýšením počtu vlakov, ktoré si objednáva vo verejnom záujme. Posilnená bude diaľková doprava medzi Bratislavou a Košicami aj Zvolenom a takisto sa zvýši aj počet rýchlikov medzi regionálnymi centrami. Rovnako intenzívne sa bude posilňovať aj prímestská doprava. Decembrové zvýšenie počtu vlakov na slovenských koľajniciach bude najvýraznejšie za posledných desať rokov.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

 


späť

na začiatoktlačiť