Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Slovensko chceme propagovať aj z eurofondov

23.10.2014

Nižná nad Oravou (23. októbra 2014) – Návrh rozpočtu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) na rok 2015 a prezentácia Slovenska na zahraničných veľtrhoch. To boli hlavné témy dnešného zasadnutia Rady SACR, ktoré viedol štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko.

„Financie sú vždy citlivou témou, pretože môžu výrazne podporiť, ale aj brzdiť, budovanie imidžu v zahraničí. V budúcom roku sme vyčlenili z nášho rozpočtu viac ako 3 milióny eur na prevádzku SACR,“ povedal František Palko. „V súčasnosti rokujeme aj o ďalších možnostiach ako podporiť propagáciu Slovenska prostredníctvom SACR, a to najmä o možnosti získať na tento účel prostriedky z eurofondov,“ dodal štátny tajomník.

V roku 2015 SACR plánuje propagovať Slovensko na viacerých veľtrhoch a výstavách, v rámci čoho chce stavať najmä na pozitívnych skúsenostiach z minulosti. V zmysle svojej marketingovej stratégie na roky 2014 – 2020 sa plánuje zúčastniť na najvýznamnejších a z hľadiska príjazdov na Slovensko aj regionálne najsilnejších veľtrhoch a výstavách. Medzi ne patria najmä Holiday World Praha, GLOBE Katovice, TT Varšava, Utazás Budapešť a Ferien Messe Viedeň.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť