Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Svetová organizácia cestovného ruchu ponúka Slovenku spoluprácu

28.10.2014

Bratislava (28. októbra 2014) – Prehĺbenie spolupráce v cestovnom ruchu či podpora kandidatúry Slovenska na členstvo vo výkonnom výbore Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO). To sú hlavné témy rokovaní štátneho tajomníka ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Františka Palka s generálnym tajomníkom UNWTO Talebom Rifaiom, ktorý po prvýkrát navštívil niektorú z krajín V4..

„Je veľkým úspechom Slovenska, že sa nám toto stretnutie podarilo zorganizovať práve počas nášho predsedníctva krajín V4 a že počas stretnutia odzneli konkrétne návrhy, ako môže svetová organizácia cestovného ruchu pomôcť Slovensku.,“ povedal F. Palko. Ako dodal, návšteva má prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a pomôcť pri využívaní zahraničných skúseností, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu kvality cestovného ruchu na Slovensku.

Ak má Slovensko uspieť v medzinárodnej konkurencii o turistu, musí byť hlasné, sexi a musí byť iné,“ povedal T. Rifai počas prednášky na Ekonomickej univerzite v Bratislave. Na akademickej pôde privítal zástupcov delegácie rektor ekonomickej univerzity. T. Rifai ponúkol bratislavským študentom možnosť zúčastniť sa na stážach v sídle UNWTO, ako aj univerzite spoluprácu pri rôznych výskumných projektoch.

T. Rifai ponúkal spoluprácu aj mestu Bratislava. Na spoločnom stretnutí s primátorom dostalo hlavne mesto SR ponuku začleniť sa do 23 člennej skupiny miest ktoré tvoria stratégiu mestského cestovného ruchu. „Prezentácia Bratislavy ako korunovačného mesta je veľmi dobrý nápad, a ak sa ju podarí dotiahnuť do detailov, tak každý turista môže z Bratislavy odchádzať ako kráľ,“ dodal T. Rifai.

Jednou z  tém, o ktorých sa rokuje počas návštevy T. Rifaia, je aj kandidatúra Slovenska na členstvo vo výkonnom výbore UNWTO v rokoch 2015 až 2019. „Bola by to pre nás skvelá príležitosť, ako sa zviditeľniť na medzinárodnej pôde v oblasti cestovného ruchu,“ mieni F. Palko. „Náš hlas by mal zároveň väčšiu váhu pri prijímaní rozhodnutí na pôde UNWTO,“ doplnil F. Palko.

V rámci návštevy Slovenska sa T. Rifai stretol aj s prezidentom Slovenskej republiky a v pláne je aj rokovanie s ministrom zahraničných vecí Miroslavom Lajčákom. Témou stretnutia bude nielen kandidatúra Slovenska na členstvo vo výkonnom výbore UNWTO, na ktorej sa budú obe ministerstvá spolupodieľať, ale tiež odporúčania v súvislosti so zmenami v turistických tokov z krajín ako napríklad Ukrajina alebo Rusko od vypuknutia rusko-ukrajinského konfliktu.

Svetová organizácia cestovného ruchu je odbornou organizáciou systému OSN. Je najvýznamnejšou a najväčšou medzinárodnou organizáciou na poli svetového cestovného ruchu. Jej najdôležitejším cieľom je všestranná podpora cestovného ruchu a rozvoj voľného medzinárodného pohybu osôb, ktorý prispieva k upevňovaniu spoločenských a kultúrnych kontaktov medzi národmi. Plní funkciu globálneho fóra pre oblasť tvorby politiky cestovného ruchu.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.

 


späť

na začiatoktlačiť