Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Rýchlostný obchvat Žiaru nad Hronom už využívajú motoristi

15.12.2014

Žiar nad Hronom (15. decembra 2014) – Obyvatelia Žiaru nad Hronom aj vodiči áut, ktorí cez toto mesto jazdia, dnes dostali predčasný vianočný darček. Šesť kilometrov dlhý obchvat odľahčí dopravu v meste od áut, ktoré sa teraz môžu rýchlo a plynulo napojiť na rýchlostnú cestu R1.  Na otvorení novej cesty sa zúčastnil predseda vlády SR Robert Fico a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek.

„Výstavba obchvatov miest, tak ako je to aj v prípade Žiaru, je pri sceľovaní cestnej siete kľúčová. Denne cez kritický úsek starej cesty v meste prechádzalo viac ako 20-tisíc vozidiel. Emisie z áut tak nebudú obťažovať ľudí žijúcich v meste. Navyše, zvýši sa bezpečnosť dopravy či už pre kamióny, osobné autá alebo chodcov,“ povedal pri slávnostnom otvorení rýchlostného obchvatu v Žiari nad Hronom minister dopravy J. Počiatek.

Výstavba novej cesty trvala dva roky. Do dnešného dňa boli ukončené stavebné práce na objektoch, ktoré sú potrebné na uvedenie úseku do prevádzky.  V budúcom roku bude potrebné vykonať práce týkajúce sa spätnej rekultivácie okolia R2, vegetačných úprav, náhradnej výsadby, preložiek poľných ciest a rekonštrukcie miestnych komunikácií používaných počas výstavby.
Technické riešenie: Vybudovala sa rýchlostná cesta R2 v dĺžke 5,760 km,  päť mostných objektov, dva vystužené zárubné múry v dĺžke 1,025 km.  Mesto Žiar nad Hronom je na obchvat napojené križovatkou rýchlostnej cesty R2 a cesty I/50 pri obci Lovčica-Trubín. Koniec úseku je pri Lovči v križovatke na rýchlostnej ceste R1.

Financovanie: Tento projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Doprava z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Maximálna suma nenávratného finančného príspevku je vo výške 29 972 528 eur, z toho 85 % pokryjú zdroje EÚ.

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť