Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Hľadáme talenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti dopravy aj cestovného ruchu

24.02.2015

Bratislava (24. februára 2014) – Žiaci stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy majú možnosť prihlásiť sa do súťaží Maják pre dopravu a TOP turistická destinácia regiónu. Na výhercov čakajú okrem ceny ministra aj odmeny v podobe poukážok na nákup elektrotechniky podľa vlastného výberu v hodnote 500, 300 a 200 eur.

 „Naším cieľom je podporiť tvorivé myslenie a kreativitu žiakov stredných odborných škôl v pôsobnosti rezortu dopravy a zlepšiť ich motiváciu na aktívne zapájanie sa do diania v rezorte,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa.

Do súťaže TOP turistická destinácia regiónu sa môžu zapojiť žiaci stredných odborných škôl, ktorí sa pripravujú v študijných odboroch zameraných na cestovný ruch. Súťažný projekt má za cieľ propagovať a ponúknuť potenciálnemu návštevníkovi „cieľové miesto“ ako zaujímavú turistickú destináciu. Zvolená destinácia sa musí nachádzať na území príslušného samosprávneho kraja, v ktorom sídli stredná odborná škola. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 20. 3. 2015.

Súťaž Maják pre dopravu má podtitul Zlepšenie osobnej dopravy v regiónoch Slovenska. Zámerom pri príprave projektu má byť propagácia inovácií z oblasti osobnej dopravy v regiónoch Slovenska. Súťaže sa môžu zúčastniť žiaci študijných odborov zameraných na dopravu. Termín uzatvárania záväzných prihlášok je 10. 4. 2015.

Do súťaží sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny s projektom, ktorý bude pozostávať                         z propagačného materiálu  a powerpointovej prezentácie s charakterom reklamného spotu. 

Súťažiaci budú ocenení na 23. ročníku celoštátnej prezentačnej výstavy SOŠ Mladý tvorca 2015, ktorá sa uskutoční  v  dňoch 28. – 30. apríla 2015 v Nitre na výstavisku Agrokomplex a bude spojená s najväčším veľtrhom práce na Slovensku JOB EXPO 2015 a European Days 2015.

Viac informácií získate na stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=158297.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť