Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Obchvat Bardejova i cesta na Svidník sú už vo výstavbe

09.03.2015

Bardejov, Svidník (9. marca 2015) – Už budúci rok sa bude motoristom na severovýchode Slovenska jazdiť lepšie. V historickom kúpeľnom meste Bardejov pribudne juhozápadný obchvat. Zrekonštruovaných bude aj 25 kilometrov cesty medzi Smilnom a Svidníkom. Obe stavby, ktoré sú podporené z eurofondov, sa dnes  oficiálne začali stavať za účasti štátneho tajomníka ministerstva dopravy Viktora Stromčeka.

„Oba projekty sú realizované na štátnej ceste I/77, ktorá je dlhodobo v nevyhovujúcom stave. Vďaka fondom Európskej únie sa nám to postupne darí meniť. Nový obchvat a obnovená cesta prinesú nový stimul do rozvoja tejto časti našej krajiny. Zlepší sa regionálne prepojenie a verím, najmä v prípade Bardejova, aj v zlepšenie podmienok pre rozvoj turistického ruchu,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Cieľom rekonštrukcie cesty I/77 v úseku medzi Smilnom a Svidníkom je komplexná rekonštrukcia a stabilizácia cesty. A to vrátane jej napojenia na cestu I/73, ktorá je medzinárodným cestným ťahom smerujúcim do Poľska. Projekt sa nachádza v Prešovskom samosprávnom kraji, v okresoch Bardejov a Svidník, v katastrálnych územiach obcí Smilno, Jedlinka, Mikulášová, Nižná Polianka, Hutka, Vyšný Mirošov, Nižný Mirošov, Vyšný Orlík, Nižný Orlík, Svidník.
Celková dĺžka stavby je 25 740 metrov. Lehota výstavby je 420 dní. Cena diela podľa zmluvy so zhotoviteľom je takmer 17 mil. eur (bez DPH)..
V Bardejove sa vybuduje juhozápadný obchvat mesta so štyrmi napojeniami na existujúcu cestnú sieť. Účelom projektu je vybudovanie novej cestnej komunikácie o dĺžke 5,310 km, ktorá vytvorí podmienky pre odklon tranzitnej dopravy mimo zastavané územie mesta Bardejov. Zlepší sa životné prostredie a bezpečnosť chodcov, zvýši sa plynulosť cestnej premávky v smere na Poprad z Prešova aj zo Svidníka.

Lehota výstavby je 510 dní, projekt bude spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Cena diela podľa zmluvy so zhotoviteľom je 27 miliónov eur bez DPH. 
Až 85 percent z oprávnených výdavkov na tieto dva projekty bude preplatených z eurofondov.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť