Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Motoristi už využívajú rozšírenú cestu medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom, rekonštruuje sa aj prieťah Námestovom

14.04.2015

Dolný Kubín, Námestovo (14. apríla 2015) – Prejazd mimoriadne vyťaženým úsekom medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom je oveľa rýchlejší, plynulejší a tiež bezpečnejší. Výstavba pruhu pre pomalé vozidlá na ceste I/59  je už ukončená. V utorok 14. apríla 2015 cestu oficiálne otvoril štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček. Zúčastnil sa aj na začiatku prác na ďalšom významnom projekte pre tento región – na rekonštrukcii prieťahu v Námestove.  Oba projekty sú finančne podporené z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Doprava.

Stavba I/59 Dolný Kubín – pruh pre pomalé vozidlá, bola v januári 2015 daná do predčasného užívania a tak ňou prešli už desaťtisíce vozidiel. „Ide o ďalší projekt v rámci Operačného programu Doprava, ktorý má nielen národný, ale aj medzinárodný význam. Cesta I/59 je súčasťou medzinárodnej komunikácie E77, zabezpečuje tranzit s Poľskom a má veľký dosah aj na rozvoj cestovného ruchu. Intenzita dopravy v tomto úseku každým rokom narastá a tak bolo hlavným cieľom zvýšenie plynulosti a bezpečnosti premávky,“ povedal štátny tajomník V. Stromček.

V minulosti prejazd komplikovali neprehľadné úseky bez možnosti predbiehania, čo pri vysokom podiele nákladnej dopravy a prudkom stúpaní často spôsobovalo kolóny. Problematický bol najmä úsek s ťažkou zákrutou, v ktorom bola z dôvodu bezpečnosti znížená rýchlosť. Celková dĺžka rekonštruovaného úseku je 3,981 km. Zaujímavosťou je výstavba nového mosta, ktorý nahradil problematický úsek so zákrutou. Nový mostný objekt vedie ponad údolie Starého potoka. V rámci prác boli taktiež zrekonštruované dva existujúce mostné objekty. Dĺžka nového mostu, ktorý vedie vo výške 27,5 metra, je 230 metrov.

Tento projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Doprava z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Maximálna výška nenávratného finančného príspevku je 10 miliónov eur.

Zaujímavé čísla projektu Dolný Kubín, pruh pre pomalé vozidlá

3,981 km je dĺžka úseku

viac ako 8000 vozidiel denne prechádza cestou

2 jestvujúce mostné objekty boli zrekonštruované

1 nový mostný objekt bol postavený

230 m je dĺžka nového mostného objektu

27,5 m je výška nového mostného objektu

 

Eurofondy aj na hlavný ťah v Námestove

S prácami sa začalo aj na ďalšom projekte významnom pre tento región – ceste I/78 Námestovo – prieťah. Aj tento projekt v utorok navštívil štátny tajomník Viktor Stromček a symbolicky odštartoval jeho výstavbu.

„Zrekonštruovaná cesta zmení vzhľad Námestova. Premávka bude na najfrekventovanejšej ceste v meste výrazne plynulejšia vďaka dvom kruhovým objazdom,“ povedal v Námestove štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček.

Cesta I/78, ktorá slúži v hraniciach mesta ako zberná komunikácia a v rámci regiónu zabezpečuje pohyb tranzitnej dopravy, nespĺňa základné požiadavky pre plynulú a bezpečnú premávku. Prejazd komplikuje nevhodné usporiadanie križovatky ciest I/78 a III/509, chýbajúce odbočujúce pruhy na jestvujúcich križovatkách či zle situované autobusové zastávky. Najkritickejším miestom je úsek cesty I/78 pri autobusovej stanici a veľkokapacitnom parkovisku pri obchodnom dome, v ktorom často dochádzalo ku kolíznym a nebezpečným situáciám pre vodičov aj chodcov.

V rámci rekonštrukcie bude upravená cesta I/78 v celom rozsahu, pribudnú dve okružné križovatky, autobusové zastávky vo vhodných polohách v smere jazdy za križovatkou. Vyriešený bude aj najkritickejší úsek v blízkosti autobusovej stanice a obchodného domu. Rekonštrukcia hlavného ťahu v Námestove bude hotová v januári 2016. Zazmluvnená cena diela je vyše 5,5 milióna eur (s DPH). Projekt je spolufinancovaný v rámci Operačného programu Doprava z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


späť

na začiatoktlačiť