Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Začína sa celoslovenský dopravný prieskum na zastávkach, vo vlakoch aj v domácnostiach

21.04.2015

Bratislava (21. apríla 2015) – Odkiaľ a kam cestujete, ako často, aký je účel vašej cesty alebo aké dopravné prostriedky používate? Takéto a aj ďalšie otázky sa budú v mesiacoch máj až august pýtať anketári cestujúcich na autobusových zastávkach, vo vlakoch, ale aj na letiskách. Anketári zároveň navštívia aj 10-tisíc domácností v šiestich krajoch a budú skúmať ich mobilitné správanie.

„Prosíme cestujúcich a vybrané domácnosti, aby boli ústretoví  a zapojili sa do dopravného prieskumu a na otázky pravdivo odpovedali. Pomôžu tak k získaniu lepšieho obrazu o spôsobe cestovania alebo využívaní dopravných prostriedkov v ich regióne,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa. Aj takýmto spôsobom môžu cestujúci a domácnosti podľa Kóňu ovplyvniť rozvoj dopravy vo svojom okolí. Dotazníky pre cestujúcich na autobusových zastávkach, vo vlakoch a na letiskách sú anonymné a jednoduché. Anketové lístky bude vypĺňať anketár na základe odpovedí oslovených respondentov.

Celoslovenský anketový prieskum mobility v domácnostiach, ktorý sa neuskutoční iba v Bratislavskom a Trnavskom kraji, kde sa obdobný prieskum realizoval nedávno, bude tiež anonymný. Anketári oslovia respondentov priamo v ich domácnostiach, pričom sa budú pýtať na všeobecné údaje osôb v domácnosti (ako napríklad vek, pohlavie, vzdelanie, zamestnanie) a na vybavenosť domácností, ktorá je dôležitá z hľadiska mobility (vlastníctvo a dostupnosť osobného auta, bicykla a ich využívanie) a mobilitné správanie sa jednotlivých členov domácnosti v konkrétnom dni.

Dopravný prieskum bude zameraný na všetky druhy dopravy. Preto budú do prieskumu zapojené napríklad aj dopravné firmy. Cieľom dopravného modelu je spracovanie dopravných vzťahov na území Slovenska s väzbou na susedné štáty a európsku dopravnú sieť. Prieskum vzniká ako požiadavka Európskej komisie pre programové obdobie 2014 – 2020 a bude financovaný z eurofondov.

Výsledky prieskumu budú slúžiť pri pripravovaných projektoch z dopravnej infraštruktúry, ktoré budú financované z peňazí Európskej únie, kde musíme zdôvodniť ich opodstatnenosť. Okrem toho v softvéri, ktorý vznikne z výsledkov prieskumu, sa bude dať zistiť napríklad intenzita dopravy, zaťaženie dopravnej siete, frekvencia cestujúcich, cestovné časy, náklady, údaje o regionálnych producentoch dopravy a podobne.


späť

na začiatoktlačiť