Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

V4: Spolupráca v doprave je kľúčom k fungovaniu regiónov

29.04.2015

Bratislava (29. apríla 2015) – Nájsť cestu vzájomnej spolupráce, ako čo najefektívnejšie  prepojiť všetky druhy dopravy - o tom dnes v Bratislave diskutovali štátni tajomníci Vyšehradskej štvorky.  Konferencia na tému „Integrovaná mestská doprava vybraných aglomerácií V4“ sa konala pri príležitosti slovenského predsedníctva v tomto zoskupení. Dôležitosť budovania koordinovaného systému dopravy v rámci jednotlivých regiónov potvrdili zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska podpisom Memoranda o spolupráci V4 v oblasti rozvoja integrovaných dopravných systémov (IDS).

„Slovensko, rovnako ako  iné  členské štáty EÚ, sa borí s prepadom podielov výkonov verejnej osobnej dopravy na úkor rapídneho nárastu individuálnej automobilovej dopravy. Východiskom je cesta koordinovanej spolupráce všetkých druhov dopravy tak, aby vytvárali ucelený systém prijateľný predovšetkým pre používateľa,“ povedal štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Predstavitelia rezortných ministerstiev Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zhodli na tom, že problematika integrácie dopravných systémov je aktuálna pre všetky krajiny tohto regiónu. Výmena skúseností, či už pozitívnych alebo negatívnych, zo zavádzania IDS je tak viac ako žiaduca a inšpiratívna. 

Na Slovensku zatiaľ žiadny komplexný integrovaný dopravný systém neexistuje. Problémom sú odlišní objednávatelia pre každý druh dopravy. Výsledkom sú súbežné spoje, rozdielne názory na vzájomnú integráciu v doprave, či obavy dopravcov zo straty svojich tržieb. Ministerstvo dopravy už dnes hľadá spôsob zjednotenia objednávateľov prímestskej autobusovej a verejnej osobnej železničnej dopravy. „Ak sa celý systém nastaví správne, prinesie všetkým zúčastneným len pozitíva. Pre cestujúcich je to lepšia a koordinovanejšia ponuka dopravných spojov, jednoduchšie vybavovanie formalít, pre dopravcov zase efektívnejšie využívanie svojho mobilného parku. V neposlednom rade získajú aj objednávatelia, a to v podobe nižších úhrad pre dopravcov z dôvodu nárastu tržieb v systéme,“ dodal V. Stromček.

Na záver stretnutia v Bratislave štátni tajomníci V4 potvrdili spoločný postup a vzájomnú výmenu informácií pri budovaní IDS svojím podpisom Memoranda o spolupráci Vyšehradskej skupiny v tejto oblasti.


späť

na začiatoktlačiť