Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

J. Počiatek: eurofondy na dopravu do konca roka vyčerpáme

25.05.2015

Poprad (25. mája 2015) – Zástupcovia Európskej komisie spolu s ďalšími členmi Monitorovacieho výboru Operačného programu Doprava (MV OPD) dnes kontrolovali projekty a stavby v okolí Popradu. Z kontroly na mieste vyplynulo, že výstavba oboch úsekov diaľnice D1 Jánovce – Jablonov bude ukončená v tomto roku. Dvojdňové zasadnutie monitorovacieho výboru je jedným z pravidelných nástrojov, prostredníctvom ktorých si Európska komisia (EK) overuje stav čerpania eurofondov na dopravné projekty.

Monitorovaciemu výboru OPD predsedá minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Počiatek. Po kontrole výstavby dvoch úsekov diaľnice D1 Jánovce – Jablonov konštatoval, že práce na oboch projektoch plynule pokračujú. Prvý  úsek, v smere z Popradu do Levoče budú hotový na konci prázdnin a verejnosť ho bude môcť využívať už od septembra. Na železničnej stanici v Poprade si členovia Monitorovacieho výboru OPD pozreli nové moderné regionálne vlaky. Druhý projekt nákupu vlakových súprav je v plnom prúde, spolu s menšími projektmi obnovy vozňov. „Na konci roku 2015 bude dokopy v regionálnej doprave vďaka eurofondom až 100 nových a modernizovaných vozňov a rušňov, čo znamená, že až 60 % výkonov v regionálnej doprave bude na moderných vlakoch,“ povedal v Poprade minister J. Počiatek.

V súvislosti s pokrokom pri implementácii Operačného programu Doprava minister J. Počiatek povedal: „Čo sa týka samotného čerpania peňazí v operačnom programe, rok 2014 bol najdynamickejším za celé doterajšie obdobie. Spolu s národným financovaním bolo v roku 2014 vyčerpaných celkovo 591 miliónov eur, čo je najvyššie čerpanie za celé doterajšie obdobie OPD. Plán čerpania na tento rok máme nastavený tak, že dnes nepredpokladáme žiadne prepadnutie peňazí. Máme pripravený dostatočný zásobník projektov,  na ktoré plánujeme vyčerpať zostávajúce financie v OPD“.
MV OPD zasadá dvakrát ročne a jeho členmi sú aj zástupcovia regionálnej a miestnej samosprávy, tretieho sektora a ďalší sociálno-ekonomickí partneri. Na zasadnutiach monitorovacieho výboru sa zúčastňujú tiež zástupcovia EK, Európskej investičnej banky, experti JASPERS a zástupcovia Orgánu auditu. 
Na 15. riadnom zasadnutí MV OPD prijímatelia pomoci z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest, Železníc SR, ZSSK, dopravných podnikov miest Bratislava a Košice, ako aj magistrátov oboch najväčších slovenských miest iinformovali o pokroku pri realizácii jednotlivých projektov. Zástupcovia ministerstva dopravy ako Riadiaceho orgánu OPD hodnotili celkovú dynamiku implementácie OPD a  predstavitelia EK informovali o stave posudzovania žiadostí na tzv. veľké infraštruktúrne projekty (projekty nad 50 miliónov eur). 

Pokrok v implementácii OPD za posledný polrok:
• Schválenie štyroch tzv. veľkých projektov OPD (nad 50 mil. eur) Európskou komisiou (D1 Hubová – Ivachnová (I. fáza), R2 Pstruša – Kriváň, Obnova vozového parku trolejbusov v Bratislave, rozšírenia električkovej trate do Petržalky, 1. časť Šafárikovo nám. - Bosákova ulica)
• Prekročenie hranice čerpania na úrovni 2 miliárd eur
• Úspešné rokovania s EK o fázovaných projektoch OPD
• Odblokovanie platieb na železničné projekty (pozastavené od r. 2011)
• EK deklarovala dôveru v systém kontroly OPD

Oblasť monitorovania a hodnotenia operačného programu patrí do okruhu oprávnených aktivít financovaných z prostriedkov technickej pomoci, na ktorú je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja poskytnutá pomoc vo výške 85 percent nákladov.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť