Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Kto začne stavať bez povolenia podľa nového stavebného zákona stavbu už nezlegalizuje

04.06.2015

Bratislava (4. jún 2015) – Vládou schválený návrh nového stavebného zákona podstatne zintenzívňuje boj proti čiernym stavbám. Stavby postavená bez povolenia po nadobudnutí účinnosti nového zákona sa nebudú dať dodatočne legalizovať a budú zbúrané. Ľudia tak už nebudú mať motiváciu obchádzať stavebný zákon. Zmena stavebného zákona zároveň jasne ohraničí termín, dokedy je možné požiadať o legalizáciu v súčasnosti už stojacich čiernych stavieb. Dnes je pritom táto lehota neohraničená.

„Fenomén čiernych stavieb je problémom, ktorý trápi celé Slovensko, a preto sme sa rozhodli proti nemu rázne zakročiť. Som rád, že sa nám podarilo pripraviť taký zákon, ktorý definitívne ukončí módu výstavby a dodatočnej legalizácie stavieb postavených nezákonne,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. 

Kľúčovým nástrojom nového stavebného zákona v boji proti čiernym stavbám je nemožnosť požiadať o dodatočnú legalizáciu stavby, ktorá sa začala bez potrebných povolení. „Dnes poznáme veľa prípadov z praxe, kedy stavebník začal stavať s tým, že stavbu dodatočne legalizuje, čo určite nie je akceptovateľné,“ hovorí Palko. Nový stavebný zákon zároveň ohraničuje lehoty, do kedy budú môcť ľudia požiadať o legalizáciu už stojacich čiernych stavieb, respektíve úrady konať o tejto stavbe. Kým dnes nemajú určený termín, dokedy treba stavby legalizovať, po účinnosti nového stavebného zákona bude posledný možný termín legalizácie koniec júna 2024. Rezort dopravy tak vyhovel pripomienkam ministerstva spravodlivosti, ktoré žiadalo dať ľudom dostatočne dlhý čas na vysporiadanie sa s týmto problémom.

Nový stavebný zákon zároveň zdvíha pokuty, ktoré po novom môže okrem stavebníka dostať aj zhotoviteľ alebo zavádza minimálnu výšku pokút, aby sa nestávalo, že stavebné úrady určia neprimerane nízke tresty za porušovanie zákona. Nový stavebný zákon zároveň detailne nastavuje mechanizmus toho, kto je zodpovedný za odstránenie čiernej stavby aj to ako od stavebníka vymôcť peniaze na ich odstránenie. Ďalším pozitívnom nového stavebného zákona je zakotvenie povinnosti jednotlivých úradov konať.

 


späť

na začiatoktlačiť