Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Krajiny okolo regiónu V4 budú viac spolupracovať pri rozvoji územia

17.06.2015

Demänovská dolina (17. júna 2015) – Rýchlejší rozvoj prihraničných regiónov aj odstraňovanie regionálnych rozdielov medzi jednotlivými štátmi je jedným z cieľov,  o ktorých dnes diskutovali predstavitelia krajín V4 + 4.

„Spoločným strategickým územným plánovaním a investičným rozvojom regiónov V4+4 môžeme odstrániť všetky umelé hranice a vytvoriť podmienky na  rozvoj,“ povedal dnes po rokovaní v Demänovskej doline štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja František Palko. Rozvoj regiónov môžeme podporiť po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke najmä budovaním technickej a sociálnej infraštruktúry v dimenziách cezhraničnej a medzinárodnej územnej a regionálnej rozvojovej spolupráce.
Dnes podpísaná dohoda vytvára predpoklady, že spolupráca Českej, Poľskej, Slovenskej republiky, Maďarska a tiež prizvaných krajín: Bulharskej republiky, Rumunska, Srbskej republiky a Ukrajiny bude aj v budúcnosti úspešne pokračovať a náš spoločný záujem ďalej prehlbovať komunikáciu a rozvíjať územné plánovanie. Spolu s regionálnym rozvojom tak bude prinášať pozitívne výsledky a úspechy.
Dnešné rokovanie v Demänovskej doline bolo posledné, ktoré slovenské ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja zorganizovalo v rámci svojho predsedníctva krajín V4. Od nasledujúceho mesiaca preberá predsedníctvo Česká republika.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť