Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko historicky prvý raz členom výkonného výboru Svetovej organizácie cestovného ruchu

14.09.2015

Medellín (14. septembra 2015) – Slovensko slávi historický úspech. Na zasadnutí komisie pre Európu v rámci Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO)  v kolumbijskom Medellíne sa stalo členom výkonného výboru tejto významnej medzinárodnej organizácie. Stalo sa prvýkrát v histórii, že SR bude súčasťou riadenia UNWTO. Do výkonného výboru spolu s nami zasadne tiež Portugalsko a Taliansko.

 „Tento obrovský úspech na poli diplomacie a cestovného ruchu pomôže Slovensku pokračovať v jeho zviditeľňovaní vo svete ako krajiny, ktorá spolurozhoduje o otázkach stratégie cestovného ruchu v rámci štruktúr OSN. Je to tiež príležitosť na to, aby sa na Slovensku konali viaceré dôležité podujatia cestovného ruchu, čím sa Slovensko stane ešte zaujímavejšou  krajinou ako destinácia cestovného ruchu,“ uviedol v reakcii štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR František Palko.
Slovensko v tajnej voľbe získalo celkom 25 hlasov, čo ho zaradilo do trojice najúspešnejších kandidátov. Spoločne s Portugalskom a Talianskom bude reprezentovať svetový cestovný ruch nasledujúce štyri roky (2015 – 2019). Výkonný výbor je riadiacim orgánom UNWTO, ktorý je zodpovedný za zabezpečovanie aktivít organizácie a dodržiavanie rozpočtu. Slovensko prvý raz v prestížnej pozícii riadneho člena za región Európa bude spolurozhodovať a aktívne sa podieľať na prijímaní a schvaľovaní všetkých rozhodnutí UNWTO. 

Svetová organizácia cestovného ruchu (UN World Tourism Organization) je vedúcou medzinárodnou medzivládnou organizáciou svetového cestovného ruchu. Jej poslaním je propagácia, podpora a rozvoj cestovného ruchu s ohľadom na jeho prínos k hospodárskemu rozvoju, mieru, prosperite a rešpektovaniu ľudských práv a základných slobôd pre všetkých ľudí na celom svete. V súčasnosti jej členskú základňu tvorí 156 štátov, 6 teritórií a vyše 400 pridružených členov reprezentujúcich súkromný sektor, vzdelávacie inštitúcie a združenia cestovného ruchu. Sídlo UNWTO je v Madride. Slovensko je jej plnoprávnym členom od roku 1993.
 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť