Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy chce naštartovať súťaž Do školy na bicykli

21.09.2015

Bratislava (21. septembra 2015) – Po veľmi úspešných dvoch ročníkoch súťaže Do práce na bicykli začína Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom národného cyklokoordinátora podnikať kroky aj na vytvorenie súťaže Do školy na bicykli. Cieľom rezortu dopravy je podporiť zdravú, ekologickú a dlhodobo udržateľnú cyklodopravu žiakov do škôl.

„V rámci nultého ročníka sme oslovili všetky základné a stredné školy a chceli sme od nich stručné informácie a nápady, ako by sa dala podporovať cyklodoprava v ich konkrétnych podmienkach,“ povedal národný cyklokoordinátor Peter Klučka. Školy zároveň dostali krátky návrh podujatí, ktoré môžu na podporu cyklistickej dopravy zorganizovať v rámci nultého ročníka Do školy na bicykli. Z najlepších nápadov priamo zo škôl, ako aj z diskusie s odborníkmi, by ministerstvo v budúcom roku chcelo pripraviť podujatie, ktoré by žiakov aj školy motivovalo na väčšie zapojenie bicykla pri cestách žiakov do a zo školy.
Rezort dopravy sa ako participujúci rezort zapojil so svojimi návrhmi aj do prípravy Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025, ktorý vypracovalo Ministerstvo zdravotníctva a vláda SR schválila v septembri 2015. Preto kampaň Do školy na bicykli ako jedna zo snáh rezortu dopravy v oblasti podpory cyklistickej dopravy a cykloturistiky prirodzene zapadá do snáh oboch rezortov o zdravšie deti a mládež.
Bližšie informácie nájdete na stránke Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=180407), kde môžete napríklad aj sledovať priebežné výsledky dotazníkového prieskumu medzi školami.

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť