Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Do kampane Do školy na bicykli sa zapojilo už viac ako sto škôl

05.10.2015

Bratislava (5. októbra 2015) – Návrh cyklotrasy do školy, cykloturistický výlet v rámci vyučovania alebo súťaž v skoku do výšky na bicykli. Aj takéto nápady zrealizovali alebo navrhli školy ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v rámci pilotného ročníka Do školy na bicykli. Až vyše sto škôl sa v septembri zapojilo do podujatia, ktorým ministerstvo dopravy chce nadviazať na úspešnú súťaž pre dospelých – Do práce na bicykli.  Kampaň sa ešte celkom nekončí. Školy do konca októbra môžu vyplniť dotazník na internetovej stránke ministerstva. Odpovede z dotazníka použije ministerstvo pri príprave ďalšieho ročníka.

„Ministerstvo dopravy sa aj takýmto spôsobom snaží podporiť zdravý životný štýl už u malých detí. Preto sme sa rozhodli po zorganizovaní súťaže pre dospelých zamerať aj na mladú generáciu,“ povedal národný cyklokoordinátor Peter Klučka.  V rámci nultého ročníka ministerstvo oslovilo všetky základné a stredné školy. „Tento rok sme chceli od škôl len stručné informácie a nápady, ako by sa dala podporovať cyklodoprava v ich konkrétnych podmienkach,“ povedal Klučka. Pilotný ročník podľa neho ukázal, že aj najmenší majú záujem o zdravý spôsob dopravy.
Z najlepších námetov priamo zo škôl, ako aj z diskusie s odborníkmi, by ministerstvo v budúcom roku chcelo pripraviť podujatie, ktoré by žiakov aj školy motivovalo na väčšie zapojenie bicykla pri cestách žiakov do a zo školy. Školy prišli s nápadmi ako napríklad Deň do školy na bicykli, zelená karta na odmietnutie známky pre každého, kto príde do školy na bicykli alebo sčítavanie cyklistov v okolí škôl. Z nápadov škôl chce ministerstvo vytvoriť on-line brožúru s najzaujímavejšími aktivitami na inšpiráciu škôl do ďalších ročníkov kampane.

V dotazníkoch ministerstvo zisťuje aj dôvody, prečo sa výraznejšie nepoužíva bicykel na cestu do školy. Za najväčšie prekážky školy považujú najmä nedostatok cyklostojanov v školách, ako aj chýbajúce bezpečné cyklotrasy v obciach a mestách. Ministerstvo dopravy verí, že výsledky z tohto prieskumu pomôžu aj ostatným ministerstvám. „V spolupráci s ministerstvom školstva a ministerstvom vnútra využijeme výsledky na zvýšenú podporu dopravnej výchovy na školách so zameraním na kvalitnejšiu prevenciu a bezpečnosť cestnej premávky,“ povedal Klučka. Ministerstvo zdravotníctva zároveň využije získané poznatky v implementácii Národného akčného plánu v prevencii obezity na roky 2015 – 2025.
Dotazník, ako aj priebežné výsledky sú dostupné na internetovej stránke ministerstva http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=180407

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail:info@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť