Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko v Petrohrade prezentovalo svoj turistický potenciál

15.12.2015

Petrohrad (15. decembra 2015) – Slovensko je pripravené na viac turistov z Ruska. Potvrdil to štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko, ktorý prijal pozvanie ministra kultúry Ruskej federácie Vladimira Medinského a zúčastnil sa na 4. medzinárodnom kultúrnom fóre  pri príležitosti 70. výročia UNESCO. Dvojdňový program predstavoval jedinečnú možnosť na vedenie dialógu a výmenu skúseností medzi odborníkmi z oblasti kultúry, cestovného ruchu, politiky, verejnej správy a podnikateľského sektora z rôznych krajín sveta.

V rámci tohto významného fóra sa vytvoril priestor pre dnešný slávnostný podpis Memoranda medzi Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvom kultúry Ruskej federácie v oblasti cestovného ruchu.
„Slovensko je v súčasnosti pripravené na intenzívnejšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov s Ruskou federáciou v oblasti cestovného ruchu. O tom svedčí aj dnešný podpis Memoranda, ktorým obe strany potvrdili svoju vôľu naďalej pokračovať v spoločných aktivitách, čím môžu výrazne pomôcť vzájomnej výmene turistov a ďalšiemu trvalo udržateľnému rozvoju cestovného ruchu v oboch krajinách,“ s potešením konštatoval F. Palko. Zároveň zdôraznil, že Ruská federácia predstavuje z hľadiska aktívneho zahraničného cestovného ruchu perspektívny trh s vysokým potenciálom pre našu krajinu. Úzku spoluprácu oboch krajín uvítal a podporil aj výkonný riaditeľ členských vzťahov Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) Carlos Vogeler. Slovensko je členom výkonného výboru medzinárodnej medzivládnej organizácie UNWTO od septembra tohto roku.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR zároveň v spolupráci s Ministerstvom kultúry Ruskej federácie zorganizovalo stretnutie zástupcov slovenských kúpeľov s ruskými partnermi. V roku 2014 bol počet prenocovaní ruských turistov na Slovensku 166 562, zástupcovia ministerstva dopravy však veria, že toto číslo bude na základe novovzniknutých podmienok narastať. Marketingové aktivity sa realizujú hlavne prostredníctvom zahraničného zastúpenia Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) v Moskve, ale veľmi aktívne sa do spolupráce zapájajú aj jednotlivé slovenské kúpele, regióny, resp. ďalšie subjekty cestovného ruchu na Slovensku. K rozvoju vzájomného turizmu určite prispeje aj každodenné letecké spojenie medzi oboma krajinami. Dcérska spoločnosť Aeroflotu „Pobeda“ bude prevádzkovať pravidelné linky po trase Moskva – Bratislava. Prvý let sa uskutoční dňa 19. decembra 2015 z Moskvy do Bratislavy.
Slovensko a Ruská federácia sú slovanské krajiny a z hľadiska histórie, kultúry a spoločenských vzťahov sú si blízke. Platí to tiež v cestovnom ruchu. Ruskí návštevníci na Slovensku patria už tradične k stálej klientele, a to nielen preto, že ich k nám viažu tradície, rodinné vzťahy, blízkosť jazyka, ale aj mentalita národa.

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť