Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Verejnú dopravu v Bratislave posilnia záchytné parkoviská a nové železničné zastávky

22.02.2016

Bratislava (22. februára 2016) – Jedným z dôležitých cieľov Operačného programu Integrovaná Infraštruktúra je podpora verejnej osobnej dopravy. Na zlepšenie cestovania v Bratislave a okolí pripravuje Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR viacero projektov. Medzi nimi je aj zahustenie železničných zastávok a výstavba záchytných parkovísk pri železničných staniciach.

Po úspešných projektoch podporených z fondov Európskej únie v ukončenom programovom období, ako sú električková trať do Petržalky cez Starý most, nákup 45 električiek, 120 trolejbusov, pripravuje ministerstvo dopravy v spolupráci s mestom Bratislava aj vybudovanie terminálov osobnej dopravy a záchytných parkovísk v okolí hlavného mesta.
„Problematická dopravná situácia v regióne Bratislavy vyžaduje súbor viacerých opatrení. Okrem vybudovania diaľničného obchvatu a rýchlostnej cesty smerom na Šamorín pripravujeme aj projekty, ktoré zlepšia prístup ľudí k verejnej osobnej doprave. Záchytné parkoviská pred vstupom do veľkých miest a následný prestup do vlakov pomôžu odľahčiť Bratislavu,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.
 
Informácie o projektoch:
Terminály integrovanej osobnej prepravy
Popis projektu:                                              
Ide o sedem samostatných stavieb zvyšujúcich dostupnosť niektorých častí Bratislavy ako napr. Vrakuňa, Ružinov, Devínska N. Ves, Dúbravka, Kramáre, či Karlova Ves a umožňujúcich lepší integrovaný prestup medzi železničnou dopravou a mestskou hromadnou dopravou) v lokalitách Devínska Nová Ves, Lamačská brána, Patrónka, Mladá garda, Trnávka, Ružinov, Vrakuňa.

Technický stav prípravy:                                         
Pre všetky terminály sú spracované dokumentácie pre územné rozhodnutie (financované z Operačného programu Doprava). V súčasnosti prebieha získavanie územných rozhodnutí a následne bude realizovaná výstavba, prostredníctvom tzv.  žltého FIDICu, ktorá bude financovaná z OPII. Projektové zámery už boli schválené v riadiacom výbore.

Obdobie realizácie:                                                  
2017 – 2019 (terminály Vrakuňa, Ružinov, Trnávka) 2017 – 2020 ostatné terminály
Predpokladané náklady: 60 mil. eur (EÚ zdroj, 85% investičných nákladov)
Budovanie záchytných parkovacích miest pri železničných staniciach (tzv. P&R)

Popis projektu:                                                         
Ide o záchytné parkoviská v blízkosti železničných staníc, umožňujúce prestup z individuálnej automobilovej dopravy na železničnú dopravu, čím sa podporia ekologickejšie formy dopravy a odľahčí sa centrum mesta od zápch. Momentálne sa ako vzorové pripravujú parkoviská v Ivanke pri Dunaji, Pezinku, Nových Košariskách a Zohore. V prípade úspechu sa v budúcnosti bude podporovať budovanie takýchto zariadení aj v rôznych iných obciach v okolí Bratislavy, ale prípadne aj v okolí Košíc, Žiliny či ostatných veľkých miest s dobrou železničnou obsluhou.
Technický stav prípravy:                                         
Prebieha spracovanie dokumentácií stavebného zámeru a dokumentácie pre územné rozhodnutie pre prvé štyri parkoviská, ktoré by sa mali postaviť v roku 2017.                        
Obdobie realizácie:  2017                                      

Predpokladané náklady:                              
V rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra je na ich výstavbu rezervovaných 20 mil. eur (z toho EÚ zdroj, 85% investičných nákladov)

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť