Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister dopravy Roman Brecely rokoval so sociálnymi partnermi o programovom vyhlásení vlády

04.04.2016

Priority ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v pripravovanom programovom vyhlásení vlády boli témou rokovania ministra Romana Brecelyho so sociálnymi partnermi.

Predstavil som zamestnávateľom i odborárom priority rezortu, ktoré pripravujeme do programového vyhlásenia vlády. Jednou z našich najdôležitejších úloh je urýchlené budovanie diaľnic a rýchlostných ciest, ktoré sú základným predpokladom príchodu nových investorov do zaostávajúcich regiónov a s nimi viac dobre platenej práce. Predstavil som im aj plán ďalšej modernizácie železníc a prehodnotenia zrušenia IC vlakov. V oblasti regionálneho rozvoja sa chceme sústrediť na rozšírenie súčasnej pomoci štátu regiónom najviac postihnutým nezamestnanosťou,“  uviedol po stretnutí Brecely.

Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia Konfederácie odborových zväzov a združení SR, Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR a Republikovej únie zamestnávateľov. V diskusii zazneli zaujímavé odborné a vecné pripomienky, ktoré budú zapracované do programového vyhlásenia vlády.

 

Karolína Ducká
Hovorkyňa Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
e-mail: karolina.ducka@mindop.sk

 

 


späť

na začiatoktlačiť