Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister dopravy Roman Brecely odvolal riaditeľa TOOŽ Petra Kunkelu

22.04.2016

Bratislava (21. apríla 2016) – Minister na základe viacerých podnetov, smerujúcim k podozreniam o nehospodárnom vynakladaní prostriedkov a možných porušení zákona, požiadal dozornú radu TOOŽ o urýchlené vykonanie kontroly v spoločnosti.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely odvolal z funkcie predsedu predstavenstva a generálneho riaditeľa spoločnosti Technická obnova a ochrana železníc, a.s. , (TOOŽ) Petra Kunkelu.
Na základe viacerých podnetov, smerujúcim k podozreniam o nehospodárnom vynakladaní prostriedkov a možných porušení zákona, požiadal minister dozornú radu TOOŽ o urýchlené vykonanie kontroly v spoločnosti. Kontrolná skupina zistila, že TOOŽ vo viacerých prípadoch nepostupovala v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, hoci je podľa zákona verejným obstarávateľom. Zároveň spoločnosť vyplatila v januári a februári odmenu generálnemu riaditeľovi za kladný hospodársky výsledok roku 2015 len na základe jeho vlastného príkazu.

„Považujem za neprípustné, aby organizácia v pôsobnosti ministerstva dopravy viacnásobne porušila zákon o verejnom obstarávaní. Rovnako je pre mňa manažérsky neakceptovateľné, aby o pridelení vysokých finančných odmien pre riaditeľa spoločnosti rozhodol samotný riaditeľ,“ uviedol minister Brecely.

Tak, ako v prípade ostatných spoločností v gescii ministerstva dopravy, aj v prípade TOOŽ bude miesto predsedu predstavenstva a zároveň generálneho riaditeľa obsadené na základe výsledkov riadneho výberového konania.
Technická obnova a ochrana železníc je akciovou spoločnosťou, ktorej stopercentným akcionárom je štát, zastúpený ministerstvom dopravy. Hlavnými činnosťami firmy sú stavby a obnovy železničných tratí, práce pri obnove železničných zvrškov a obnova železničných a cestných mostov.

Karolína Ducká
Hovorkyňa Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
e-mail: karolina.ducka@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť