Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister dopravy Roman Brecely navrhuje zníženie pokút za chýbajúcu diaľničnú známku

02.05.2016

Bratislava (2. mája 2016) Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely navrhuje zníženie pokút za chýbajúcu diaľničnú známku z 300 eur na 150, ak vozidlo zachytí kamerový systém Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) a následne dostane majiteľ vozidla pokutu od príslušného okresného úradu v rámci inštitútu objektívnej zodpovednosti.

„Súčasná pokuta vo výške šesťnásobku ceny ročnej diaľničnej známky je aj v porovnaní s okolitými krajinami neprimeraná a pre niektorých chronických priestupcov by mohla byť priam likvidačná. Preto v rámci novely príslušných zákonov navrhujeme jej zníženie na 150 eur, a pokiaľ priestupca zaplatí pokutu do 15 dní, zníži sa na 100 eur,“ povedal dnes Brecely.
Súčasťou návrhu novely zákona je aj zmena periodicity, v rámci ktorej sa sankcia pre previnilca mohla zopakovať. Z kalendárneho dňa sa predlžuje na kalendárny mesiac. Ak navyše majiteľ vozidla dostane opakovane pokutu počas 12 mesiacov a dodatočne si zakúpi diaľničnú známku, dalsiu sankciu nebude musieť uhradiť.
Ak bude zmena zákona schválená, každý z doterajších priestupcov, zaznamenaných od 1. februára 2016 kamerovým systémom Národnej diaľničnej spoločnosti, dostane jednorazovú pokutu vo výške 150 eur. Generálny pardon minister nepripúšťa. „Nebolo by to spravodlivé voči všetkým poctivým majiteľom vozidiel, ktorí dodržiavajú zákon a majú diaľničnú známku zakúpenú. Povinnosť mať diaľničnú známku na platí na Slovensku dvadsať rokov, nejde teda o žiadnu novinku,“ zdôraznil Brecely.

Minister vodičov a majiteľov vozidiel opakovane vyzval, aby nejazdili po spoplatených úsekov ciest bez diaľničnej známky. „Po zavedení systému elektronických diaľničných známok každého porušovateľa zákona zaznamená kamerový systém. Určite sa tak nevyhne sankcii, aj v prípade, že ho priamo nezastaví hliadka,“ upozornil Brecely.
Na základe zákona 387/2015 majú vodiči osobných áut od 1. februára 2016  povinnosť mať zakúpenú elektronickú diaľničnú známku pri jazde na spoplatnených komunikáciách. Od toho istého dátumu kontroluje dodržiavanie tejto povinnosti aj Národná diaľničná spoločnosť prostredníctvom svojho kamerového systému, ktorý zanamená evidenčné číslo vozidla a po jeho identifikácii pošle na príslušný okresný úrad oznámenie o spáchaní priestupku.
Minister Brecely nechal po svojom nástupe do funkcie preveriť novým vedením Národnej diaľničnej spoločnosti, či je systém spoľahlivý a či jednoznačne identifikuje evidenčné číslo vozidla, ktoré využíva spoplatnenú komunikáciu bez platnej elektronickej diaľničnej známky. „Je to problém, ktorý sme zdedili a museli sme sa s ním manažérsky vysporiadať. Dnes vieme, že systém je funkčný a pripravený distribuovať oznámenia na okresné úrady,“ uviedol Brecely.
Minister plánuje v budúcnosti rokovať na medzinárodnej úrovni, aby mohli byť na základe objektívnej zodpovednosti postihovaní za tento druh priestupku aj zahraniční vodiči. Rovnako chce dosiahnuť technické zmeny systému tak, aby bolo možné v budúcnosti vydávať ročné diaľničné známky aj na tzv. technický rok, čiže na 365 dní od ich zakúpenia.

Video z tlačovej besedy

Karolína Ducká
Hovorkyňa Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
e-mail: karolina.ducka@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť