Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Malý obchvat Prešova je opäť vo výstavbe

23.06.2016

Prešov (23. júna 2016) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely dnes slávnostne odovzdal stavenisko stavby I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL, II. fáza. Rozostavaný projekt dokončí firma Doprastav. Stavba bude vnútorným obchvatom mesta Prešov. Po dokončení má štvorkilometrové predĺženie Nábrežnej komunikácie podstatne zlepšiť dopravu v Prešove.

„Verím, že ľudia v Prešove budú mať konečne k dispozícií cestu, ktorá tu už mala stáť. Urýchlené dokončenie tejto stavby je našim najvyšším záujmom,“ povedal minister R. Brecely. 
Nová cesta odkloní tranzitnú dopravu z Košíc smerom do Popradu a zároveň je kľúčovým predpokladom pre realizáciu perspektívnych rozvojových programov v južnej zóne mesta. Okrem riešenia vnútorného obchvatu môže Prešov podľa ministra Brecelyho očakávať aj ďalšie stavby, ktoré majú pomôcť doprave v tomto regióne. „V súčasnosti prebieha súťaž na veľký západný obchvat mesta diaľnicou D1 Prešov Západ - Prešov Juh, ktorý je súčasťou diaľnice medzi Bratislavou a Košicami. Zároveň sa veľmi intenzívne pracuje aj na severnom obchvate mesta spolu s dostavbou rýchlostnej cesty R4,“ dodal R. Brecely. 
Situácia na rozostavanej a neukončenej stavbe I/68 Prešov odb. Škultétyho - ZVL predstavovala vážne ohrozenie účastníkov cestnej premávky. Pôvodne vysúťažená firma totiž nerealizovala práce v zmysle harmonogramu a Slovenská správa ciest následne odstúpila od zmluvy z dôvodu neplnenia zmluvných povinností zhotoviteľom stavby. Nový zhotoviteľ stavby, spoločnosť Doprastav, má dokončiť všetky stavebné práce do 275 dní od prevzatia nedokončenej stavby.


späť

na začiatoktlačiť