Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko od holandského predsedníctva oficiálne prevzalo Urbánnu agendu pre EÚ

30.06.2016

Bratislava (30. júna 2016) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Roman Brecely dnes prijal na návšteve Nicolaasa Beetsa, holandského splnomocnenca pre urbánne záležitosti. Cieľom stretnutia bolo oficiálne prevziať Urbánnu agendu EÚ od končiaceho sa holandského predsedníctva v Rade EÚ.

Urbánna agenda pre EÚ bola oficiálne prijatá v podobe Amsterdamského paktu na neformálnom zasadnutí ministrov zodpovedných za mestské záležitosti  30. mája 2016 v Amsterdame. Urbánna agenda má ambíciu prispieť k lepšiemu fungovaniu európskych miest, poskytujúcich kvalitné podmienky pre život svojich obyvateľov. „Európska únia sa tento stav bude snažiť dosiahnuť priamym zapojením všetkých aktérov mestského rozvoja, predovšetkým miest samotných, do procesov tvorby európskych politík, ako aj legislatívnych a finančných nástrojov,“ povedal Brecely

Pracovnou metódou Urbánnej agendy pre EÚ sú partnerstvá, ktoré tvoria širšie skupiny predstaviteľov zo štátnej správy, územnej samosprávy, súkromného sektora a občianskej spoločnosti. Prvé štyri pilotné partnerstvá sa budú venovať otázkam integrácie migrantov a utečencov, mestskej chudobe, bývaniu a kvalite ovzdušia. Partnerstvo pre bývanie koordinuje Slovensko. Cieľom jeho trojročného trvania je formulovať návrhy na zlepšenie legislatívneho rámca EÚ, na lepšie využívanie finančných zdrojov a vzájomná výmena informácií a skúseností vo sfére dostupného bývania.

Na záver stretnutia minister Brecely uistil holandského partnera o pripravenosti slovenského predsedníctva posunúť Urbánnu agendu pre EÚ do realizačnej fázy.


späť

na začiatoktlačiť