Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister Brecely otvoril zrekonštruovaný most v Podbieli

26.07.2016

Podbieľ (26. júla 2016) – Hlavný cestný ťah na Orave medzi Slovenskom a Poľskom sa opäť využíva bez obmedzení v doprave. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely otvoril novozrekonštruovaný most na ceste I/59 medzi obcami Podbieľ a Nižná nad Oravou. Pre túto výstavbu bola potrebná investícia 6 127 972 Eur s DPH. 

„Most sme opravili podľa plánu a túto kľúčovú dopravnú spojnicu už môžu naplno využívať obyvatelia Oravy, ale aj medzinárodná cestná doprava. Krízová situácia spojená s obmedzením dopravy na tomto úseku nás utvrdila v tom, že je potrebné sústrediť sa na kvalitu dopravnú infraštruktúru, ktorá je pre rozvoj regiónu Oravy nevyhnutná,“ povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely.
Predmetom diela a stavebných prác bolo zriadenie a odstránenie dočasnej obchádzkovej trasy, ktorá riešila premostenie vodného toku oceľovou mostnou konštrukciou bez strednej podpory s nosnosťou 40 t dĺžky 60 m. Súčasťou prác bola realizácia komplexnej diagnostiky spodnej stavby mosta, jeho technické riešenie, odstránenie mostného provizória a realizácia spodnej a hornej časti stavby. Počas budovania obchádzkovej trasy bola po jestvujúcom mostnom objekte vedená premávka o nosnosti do 3,5 t. Intenzívne práce na odstránení havarijného stavu mosta trvali desať mesiacov.
Práce na stavbe mosta v Podbieli nesprevádzali žiadne mimoriadne udalosti. Najkomplikovanejšou časťou stavby bolo zrealizovanie obchádzkovej trasy pre možnosť vedenia nákladnej dopravy. Po jej spustení boli začaté práce na odstránení hornej stavby mostného objektu a zosilnení základov medziľahlého piliera a opôr.

Ďalšie práce spočívali v realizácií hornej stavby mosta, prechodových časti a príslušnej časti cesty I/59 Pred a za mostom. Most disponuje novými bezpečnostnými zariadeniami  a dopravnými značeniami ako sú napríklad zvodidlá, zábradlie, zvislé a vodorovné dopravné značenie.

 


späť

na začiatoktlačiť