Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister Roman Brecely zrušil verejné obstarávanie IT projektu Atlas pasívnej infraštruktúry

12.08.2016

Bratislava (12. augusta 2016) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely zrušil verejné obstarávanie na informačno-technický projekt Atlas pasívnej infraštruktúry. Tender v predpokladanej hodnote 48 000 000 eur rozbehol Brecelyho predchodca Ján Počiatek zo Smeru.

Po mojom nástupe na čelo rezortu dopravy som zostavil špeciálny tím expertov, ktorý dostal za úlohu preveriť rozbehnuté tendre v oblasti IT. Po detailnom preskúmaní dospel tím k záveru, že projektu Atlas pasívnej infraštruktúry nepredchádzala detailne spracovaná analýza so všetkými dopadmi a následkom toho nie je jasný rozsah projektu ani viaceré technické otázky. Preto som sa rozhodol zrušiť verejné obstarávanie tohto projektu a vrátiť sa do analytickej fázy,“ povedal Brecely.

Atlas pasívnej infraštruktúry je potrebným projektom, ktorý má okrem zmapovania telekomunikačných vedení pre mobilné a pevné siete obsahovať aj aktuálne údaje o dopravných a inžinierskych sieťach, vodohospodárskych vedeniach, elektroenergetických, plynárenských a tepelných zariadeniach. Projekt však doteraz nemá identifikovaný spôsob, akým sa budú získavať potrebné zdrojové dáta od komerčných subjektov a neobsahuje príslušnú finančnú špecifikáciu.

Realizáciu tohto projektu predpokladá aj Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/61/EÚ z 15.5.2014 o opatreniach na zníženie nákladov na zavedenie širokopásmových elektronických komunikačných sietí.  Atlas pasívnej infraštruktúry bude financovaný z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra. Jednou z výhrad expertného tímu k doterajšiemu priebehu verejného obstarávania bola aj skutočnosť, že ponuku podali len dvaja uchádzači, čo reálne prinášalo možnosť udelenia korekcií zo strany Orgánu auditu a nutnosť vykryť tieto korekcie prostriedkami zo štátneho rozpočtu.

„Atlas stavebnej infraštruktúry je užitočnou myšlienkou, ktorá na jednom mieste sústredí informácie z infraštruktúry rôzneho druhu a môže byť tak výbornou pomôckou pre zníženie nákladov na budovanie sietí a urýchleniu ich výstavby, ako aj pre zrýchlenie a skvalitnenie procesu územného plánovania a v neposlednom rade aj veľkým prínosom pre užívateľov telekomunikačných služieb - občanov a podnikateľský sektor.  Zároveň je však mojou manažérskou prioritou využívať spoločné peniaze čo najefektívnejšie a najužitočnejšie. Som presvedčený, že reštart tohto projektu prinesie jednak nižšie náklady a jednak väčší prínos pre občanov, teda naplnenie zmyslu projektu Hodnota za peniaze (Value for money), ku ktorému sa ministerstvo dopravy prihlásilo,“ dodal Brecely.


späť

na začiatoktlačiť