Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Znižovať emisie z medzinárodnej leteckej prepravy treba už od roku 2021

05.09.2016

Bez jednotného celosvetového prístupu nie je možné minimalizovať dôsledky zmeny klímy. Tie sa v poslednej dobe prejavujú s vyššou intenzitou a frekvenciou a ovplyvňujú aj civilné letectvo. Aj z tohto dôvodu sa v Bratislave v dňoch 31. augusta 2016 až 3. septembra 2016 uskutočnilo 65. špeciálne zasadnutie generálnych riaditeľov civilného letectva členských štátov ECAC (Európska konferencia civilného letectva) a pozvaných najvyšších predstaviteľov Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO), Európskej komisie (EÚ), Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA), či Európskej organizácie pre bezpečnosť letovej prevádzky (Eurocontrol), s cieľom riešiť aj túto otázku.

ECAC vznikol v roku 1954 v Štrasburgu a v súčasnosti je tvorený až 44 členskými štátmi. Nosnou témou 65. špeciálneho zasadnutia bola príprava na 39. valné zhromaždenie ICAO a s ním súvisiace témy. Hlavnou a kľúčovou témou bude schválenie schémy globálneho trhového opatrenia (v anglickom jazyku Global Market-Based Measures, ďalej len „GMBM“) pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy. GMBM predstavuje jedno z opatrení, ktorými sa má prispieť k zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO2) z medzinárodnej leteckej dopravy. Komplexný balík opatrení predstavujú ako technologické, prevádzkové a ekonomické opatrenia, tak aj používanie alternatívnych palív či alternatívnych zdrojov energie.

2. septembra 2016 tak bola generálnymi riaditeľmi civilného letectva členských štátov ECAC prijatá tzv. Bratislavská deklarácia, Deklarácia generálnych riaditeľov civilného letectva členských štátov Európskej únie a ďalších členských štátov Európskej konferencie civilného letectva (ECAC): Dodržiavanie schémy globálneho trhového opatrenia (GMBM) od jej začiatku,  t. j. od roku 2021.

Slovenská republika, reprezentovaná Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky v rámci predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ, sa bude snažiť prispieť k tomu, aby rezolúcia týkajúca sa GMBM bola podporená čo najväčším počtom členských štátov ICAO a bola schválená tak, aby celý systém ochrany životného prostredia za oblasť civilného letectva prostredníctvom GMBM bol základom na minimalizovanie rizík a negatívnych dôsledkov zmeny klímy.

Schválením rezolúcie k problematike GMBM na 39. valnom zhromaždení ICAO sa civilné letectvo stane prvým módom dopravy, ktorý jednotne a na celosvetovej úrovni pristúpi k ochrane životného prostredia.

 


späť

na začiatoktlačiť