Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Vedením Národnej diaľničnej spoločnosti bol poverený Juraj Valent, Železnice SR dočasne povedie Miroslav Kocák

09.09.2016

Bratislava (9. septembra 2016) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Arpád Érsek poveril Juraja Valenta vedením Národnej diaľničnej spoločnosti. Rovnako ďalší štátny podnik, Železnice Slovenskej republiky, dočasne povedie Miroslav Kocák. Na trvalé obsadenie pozícií generálnych riaditeľov bude vypísané výberové konanie.

V prípade Juraja Valenta ide o odborníka, ktorý v oblasti cestného hospodárstva pôsobí niekoľko rokov. Juraj Valent vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline so špecializáciou na dopravné stavby. V oblasti cestného hospodárstva sa pohybuje dlhodobo. Okrem iného zastával pozície v Slovenskej správe ciest, kde bol zodpovedný aj za investičnú prípravu stavieb.
Dočasne poverený generálny riaditeľ ŽSR Miroslav Kocák pracuje na železnici od roku 1980, Vyštudoval Strojnícku fakultu na košickej Vysokej škole technickej. V rokoch 1997 až 2003 pôsobil ako technický námestník prednostu Správy železničných tratí a stavieb na Divízii dopravnej cesty. V roku 2003 bol jedným z členov tímu, ktorý riešil zmenu organizačnej štruktúry ŽSR. Od roku 2004 pôsobil na Oblastnom riaditeľstve Košice ako prednosta sekcie železničných tratí a stavieb a prednosta sekcie železničných budov. Od 6. júna 2016 pôsobil vo funkcii námestníka generálneho riaditeľa ŽSR pre prevádzku.


späť

na začiatoktlačiť