Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) rokuje o spoločnom postupe pri znižovaní emisií

29.09.2016

Montreal (29. septembra 2016) – Výrazné zníženie emisií z leteckej dopravy, ktoré negatívne vplývajú na klimatické zmeny. To je jeden z kľúčových bodov  39. valného zhromaždenia Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) v kanadskom Montreale. Slovensko ako predsedajúca krajina v Rade Európskej únie predkladá na zhromaždení všetky dokumenty v mene EÚ a jej členských štátov. Delegáciu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR na úvodnom rokovaní viedol minister Arpád Érsek.

Najočakávanejším bodom 39. valného zhromaždenia ICAO, ktoré potrvá dva týždne,  bude schválenie schémy globálneho trhového opatrenia (Global Market-Based Measures („GMBM“) pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy. Schéma GMBM sa má uplatňovať od začiatku jej účinnosti, t. j. od roku 2021, a predstavuje jedno z opatrení, ktoré majú prispieť k zníženiu emisií oxidu uhličitého (CO2) z medzinárodnej leteckej dopravy. Komplexný balík opatrení predstavujú tak technologické, prevádzkové a ekonomické opatrenia, ako aj používanie alternatívnych palív či alternatívnych zdrojov energie.
„Som veľmi rád, že Slovensko je súčasťou takéhoto dôležitého rozhodnutia, keďže negatívne dôsledky zmeny klímy sa dotýkajú každého z nás. Je našou povinnosťou hľadať lepšie riešenia a verím, že navrhnutá schéma tomu napomôže,“ uviedol minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Arpád Érsek.
Ďalšími  dôležitými témami valného zhromaždenia ICAO z pohľadu Európskej únie sú bezpečnosť (safety), bezpečnostná ochrana (security) a letecké navigačné služby. 
Počas rokovaní v Montreale sa minister dopravy Arpád Érsek stretol aj s eurokomisárkou pre dopravu Violetou Bulcovou. Predmetom neformálnej diskusie boli okrem oblastí civilného letectva aj problematika ďalších druhov dopravy. A. Érsek zároveň pozval eurokomisárku na návštevu Slovenska.
Medzinárodná organizácia civilného letectva (ICAO) združuje 191 členských štátov z celého sveta. Zabezpečuje systematický rozvoj medzinárodného civilného letectva, stanovuje princípy, vypracováva technické predpisy, podporuje bezpečnosť, pravidelnosť a efektívnosť civilného letectva a zabezpečuje, aby každý štát mal rovnaké príležitosti na vykonávanie medzinárodných leteckých služieb.

 


späť

na začiatoktlačiť