Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Minister dopravy rokoval o zlepšení dopravy na cezhraničných úsekoch

20.10.2016

Varšava (18. – 19. októbra 2016) – Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Arpád Érsek sa zúčastnil v Poľsku, vo Varšave na konferencii TEN-T Core Network Corridors a spolu s ďalšími ministrami dopravy krajín V4 a koridorovými koordinátormi rokovali o budovaní transeurópskej dopravnej siete. Hlavným cieľom transeurópskej dopravnej siete prepájajúcej celú Európu s napojením aj na mimoeurópske krajiny je zlepšenie dopravnej infraštruktúry a vytvorenie súvislých, kvalitných a bezpečných dopravných prepojení.

„Ministerstvo dopravy má jednu zo svojich priorít dokončenie diaľnice D3 na severe Slovenska. Spojením kysuckého regiónu s perspektívnymi regiónmi južného Poľska a regiónu Ostravy sa celá táto oblasť zatraktívni pre investorov a tým podporí tvorbu nových pracovných miest. Z medzinárodného hľadiska táto cesta výrazne prispeje k diaľničnému prepojeniu krajín strednej Európy v severojužnom smere od Baltského mora až po Jadranské more“ uviedol Arpád Érsek, minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.  
Za účasti zástupcov EK a koordinátora B-J koridoru Kurta Bodewiga sa uskutočnilo stretnutie ministrov dopravy krajín V4, ktorí diskutovali o plánovaní, príprave, súčasnej realizácii a možnostiach financovania projektov siete TEN-T, ktoré prechádzajú územím krajín V4. 
Stretnutie ministrov vyvrcholilo podpisom tzv. Letter of Intent – Deklarácie štátov Poľskej republiky, Českej republiky a Slovenskej republiky, ktorým sa jednotlivé krajiny zaviazali k spolupráci na odstránení tzv. „úzkych miest“ a k zabezpečeniu plynulej medzinárodnej cestnej a železničnej cezhraničnej dopravy.


Súčasťou cesty do Varšavy bolo aj bilaterálne stretnutie ministra dopravy Arpáda Érseka  s poľským ministrom dopravy Andrzejom Adamczykom. Hlavnou témou diskusie bola podpora projektu Via Carpatia, t. j. cestné prepojenie, ktoré spája krajiny od Litvy až po štáty  Stredozemného a Čierneho mora, vrátane Slovenska, ktoré leží uprostred navrhovanej trasy. Ministri ďalej diskutovali o dobudovaní cezhraničných projektov na spoločných hraniciach, ktoré podporia vzájomnú spoluprácu regiónov na slovenskej aj poľskej strane.


späť

na začiatoktlačiť