Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nájomníci štátnych a obecných bytov môžu o ich zvýhodnenú kúpu požiadať do konca roka 2016

14.11.2016

Bratislava (14. november 2016) – Nájomníci štátnych a obecných bytov, ktorí majú záujem ich získať do osobného vlastníctva za zvýhodnených podmienok, musia o ich prevod požiadať do 31. 12. 2016. V prípade, že nájomca do uvedeného termínu požiada o prevod, vlastník je povinný s nájomcom uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníctva bytu do dvoch rokov od doručenia žiadosti.

„Túto možnosť do dnešného dňa využilo  90 percent pôvodných vlastníkov. V súlade s Koncepciou štátnej bytovej politiky do roku 2020 štát pristúpil k stanoveniu konečného dátumu, do ktorého môžu aktuálni nájomcovia bytov, postavených pred rokom 1998, vo vlastníctve miest a obcí požiadať o ich odkúpenie za zvýhodnených podmienok,“ upozornil minister A. Érsek.
Možnosť podať žiadosť o prevod vlastníctva týchto bytov potrvá len do konca roka 2016. Po uvedenom termíne nebude mať vlastník bytu alebo domu povinnosť spomínané nehnuteľnosti nájomcovi predať, resp. predať za zvýhodnených podmienok.  Je dôležité upozorniť, že táto úprava sa netýka družstevných bytov.

Cena bytu, zastavaného a priľahlého pozemku nesmie presiahnuť cenu vypočítanú podľa zákona NR SR č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.


späť

na začiatoktlačiť