Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

V Bratislave sa rokovalo o budúcnosti slovenských miest

06.12.2016

Bratislava (6. december 2016) – O budúcnosti slovenských miest sa dnes rokovalo na informačnom seminári s medzinárodnou účasťou, ktorý v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ organizovalo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí. Cieľom informačného seminára je oboznámiť verejnosť s udalosťami a výstupmi, ktoré majú vplývať na rozvoj miest na celosvetovej úrovni. Ide najmä o konferenciu OSN o bývaní a udržateľnom mestskom rozvoji Habitat III a jej dokument Nová Urbánna agenda, pripravovaná Urbánna agenda EÚ a národná Koncepcia mestského rozvoja SR.

„Teší ma, že dnes hľadáme riešenie pre mestský rozvoj na Slovensku, výsledkom ktorého budú mestá poskytujúce lepšie životné podmienky, zdravé sídelné prostredie a pracovné príležitosti v mestskej ekonomike. Pri rozvoji miest je potrebné zamerať sa na jeho obyvateľov každého veku a pri tvorbe politík a stratégii zapojiť všetkých kľúčových aktérov. Slovensko sa nachádza v súvislosti s agendou mestského rozvoja pri prijímaní politík, ktoré budú ďalej rozpracované,“ uviedol Peter Ďurček, štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

V mestách členských štátov EÚ žije až 70% obyvateľstva. Mestá tvoria 70% pracovných miest a 85% HDP. Téma rozvoja miest nadobudla v poslednej dekáde úplne nový rozmer. Dôvodom je aj očakávanie, že do roku 2050 počet mestského obyvateľstva na svete vzrastie takmer dvojnásobne a je potrebné pripraviť naše mestá, aby čelili týmto novým trendom v oblasti bývania, infraštruktúry a ďalších služieb.
Ministerstvo dopravy aktívne participovalo na globálnej konferencii HABITAT III, zapojilo sa  do formulovania Novej urbánnej agendy. Väčšina princípov, ktoré Nová urbánna agenda nastolila, sú súčasťou aj pripravovanej koncepcie mestského rozvoja SR – podpora zelených a odolných miest; prosperujúce a inovatívne mestá, či podpora dobrého spravovania miest.


späť

na začiatoktlačiť