Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Od 1. januára 2017 mení rezort dopravy svoj názov a logo

02.01.2017

Bratislava (29. decembra 2016) – S dátumom 1. januára 2017 mení rezort dopravy svoj názov na Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorého iniciálovou skratkou je „MDV SR“. Pôsobnosť Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v oblasti regionálneho rozvoja prechádza na Úrad vlády Slovenskej republiky. Cieľom tohto kroku je v maximálnej možnej miere skoordinovať činnosť viacerých rezortov a zabezpečiť tak rovnomernejší rozvoj regiónov.

 Ministerstvo dopravy bude aj naďalej spolupracovať na odstraňovaní regionálnych rozdielov. Našou prioritou bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry a zabezpečiť kvalitné dopravné napojenie všetkých regiónov Slovenska, čo je predpokladom pre príliv investícii a pracovných príležitostí do týchto lokalít“, uviedol minister dopravy A. Érsek.

Na základe praxe sa ukázalo, že je vhodnejšie zveriť koordináciu prípravy politík regionálneho rozvoja do pôsobnosti Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorého úlohou je aj koordinovanie zásadných opatrení na zabezpečenie hospodárskej a sociálnej politiky Slovenskej republiky. V súvislosti so zmenou názvu sa mení aj logo rezortu dopravy (uvedené v prílohe), ktoré je v súlade s jednotným logotypom štátnej správy.

 

 

 


späť

na začiatoktlačiť