Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Byty pre ľudí z reštituovaných domov bude možné kúpiť

25.01.2017

Bratislava (25. januára 2017) – Ministerstvo dopravy a výstavby SR poskytne Bratislave všetky dostupné dotácie a hlavné mesto je ochotné doplatiť chýbajúci časť, aby mohlo pre Bratislavčanov v reštituovaných domoch nie len postaviť, ale aj kúpiť náhradné nájomné byty. Na dnešnom rokovaní sa na tom dohodol štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček s primátorom hlavného mesta SR Bratislavy Ivom Nesrovnalom.

„Súčasná vláda hľadá všetky spôsoby riešenia problému, ktorý tu je viac ako dvadsať rokov a komplikuje život niekoľko sto ľuďom. Sme pripravení urobiť technické aj legislatívne úpravy tak, aby bolo možné vyriešiť situáciu ľudí, pričom budeme akceptovať výšku stanovených dotácií,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy a výstavby Peter Ďurček po spoločnom rokovaní s primátorom hlavného mesta.
„Konečne po niekoľkoročnej snahe riešiť tento problém, ktorý bývalé vedenie mesta podcenilo, sme našli najefektívnejšie spoločné riešenie. Je v záujme mesta zabezpečiť všetky byty čo najrýchlejšie, pretože až do poskytnutia bytových náhrad musí mesto majiteľom bytov preplácať rozdiel medzi trhovým a regulovaným nájomným z vlastného rozpočtu. Štát presunul bremeno na samosprávy a my si musíme splniť zákonnú povinnosť. Možnosť popri výstavbe tieto byty aj kupovať, je pre nás efektívnym riešením,“ povedal primátor hlavného mesta SR Bratislava Ivo Nesrovnal.

Ministerstvo je pre zabezpečenie kontinuity bývania pre ľudí žijúcich v reštituovaných bytoch pripravené poskytnúť žiadateľom o dotáciu okrem maximálnej podpory 1 000 eur na meter štvorcový pri obstaraní náhradných bytov aj dotáciu na obstarávanie technickej vybavenosti a dotáciu na obstaranie pozemku. Keďže priemerná kúpna cena nehnuteľností je v Bratislave ešte vyššia, rozhodlo sa hlavné mesto doplatiť chýbajúcu sumu, aby vedelo na trhu potrebné náhradné nájomné byty obstarať. Presný postup nasledujúcich krokov hlavného mesta bude možné upresniť až na základe stretnutí odborníkov z viacerých oblastí.


späť

na začiatoktlačiť